Betere zorg bij dementie

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren snel toe. Het Trimbos-instituut ondersteunt instellingen en zorgpersoneel bij het verbeteren van de dementiezorg.

Vragen?

featured_image
Henriëtte van der Roest
Programmahoofd Ouderen

Veelgebruikte vragenlijsten

Het Trimbos-instituut ontwikkelt en vertaalt meetinstrumenten voor het meten van uitkomsten van interventies en kwaliteit van zorg, zoals:

  • Qualidem
  • Eenduidigheid in Visie op Zorg
  • Kleinschalig zorgaanbod

> Bekijk alle meetinstrumenten

Stage lopen

We zijn ook altijd opzoek naar enthousiaste studenten die stage willen lopen bij ons! Ben jij opzoek naar een uitdagende en leuke stageplek, neem dan contact met ons op!

> Stage bij het Trimbos-instituut

In samenwerking met

Dementiezorg voor elkaar

Het programma Dementiezorg voor elkaar ondersteunt samenwerkende professionals  die de zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Het Trimbos-instituut is aangesloten bij dit programma.

Trimbos Dementievriendelijk

Het Trimbos-instituut is dementievriendelijk. Dit houdt in dat 80% van onze medewerkers de online training ‘Goed omgaan met dementie’ gevolgd heeft. Deze training vergroot de kennis over dementie en leert vaardigheden aan om goed om te gaan met iemand met dementie.

Deltaplan dementie

Het Trimbos-instituut is aangesloten bij het Deltaplan Dementie, een netwerkorganisatie waarbinnen de leden gezamenlijk en met veel ambitie, kennis en inspiratie invulling geven aan het plan. Het Deltaplan Dementie wil het verschil maken voor mensen met dementie en hun families. Dat lukt alleen als de krachten worden gebundeld.

Feiten en cijfers

Kerncijfers verpleeghuiszorg

Er zijn nu (2019) 298.000 mensen met dementie in Nederland. Hiervan woont 70% thuis en 30% woont in verpleeg- of verzorgingstehuizen.

Het aantal mensen met dementie zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen.

Vanuit de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut worden veel trends gevonden in bijvoorbeeld de personeelssamenstelling, persoonsgerichte houding van verzorgend personeel en de ondersteuning van informele zorg.

Woonsituatie van mensen met dementie

Monitor Woonvormen Dementie

De Monitor Woonvormen Dementie levert al ruim tien jaar een schat aan kennis op over de zorg voor mensen met dementie. De monitor geeft een beeld van de stand van zaken en zoomt daarnaast in op actuele thema's. Zoals de inzet van vrijwilligers en de lerende organisatie.

Bekijk de laatste editie van de monitor

Doe mee

Door deel te nemen aan de Monitor Woonvormen Dementie krijgt uitgebreid inzicht in uw dementiezorg. Deelnemende organisaties vinden deze inzichten zeer waardevol en benutten ze om hun dementiezorg te verbeteren.

> Alles over meedoen

Persoonsgericht werken

Een persoonsgerichte werkwijze verbetert de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Ook bij familieleden en zorgmedewerkers neemt de tevredenheid toe. Dat blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie. Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is persoonsgericht werken één van de belangrijkste pijlers.

Het Trimbos-instituut ondersteunt verzorgings- en verpleeghuizen om persoonsgerichte zorg te bieden. Ook onderzoeken en ontwikkelen we hulpmiddelen voor professionals om dementie beter te begrijpen en er beter mee om te gaan.

Persoonsgericht werken traject

Ga aan de slag met persoonsgerichte zorg. We hebben een toegankelijk traject ontwikkeld waarmee u uw organisatie en medewerkers stap voor stap meeneemt om persoonsgericht te gaan werken.

> Bekijk het traject

E-learning 'Persoonsgericht werken in de dementiezorg'

Een centraal onderdeel van het Persoonsgericht Werken-traject is de online training 'Persoonsgericht werken in de dementiezorg'. Die helpt zorgmedewerkers om dementie beter te begrijpen en beter om te gaan met het bijbehorende gedrag. U kunt de training ook los van het traject volgen.

> Bekijk de e-learning

Dementiebril

Met de Dementiebril kunt u als (zorg)organisatie of gemeente mantelzorgers en zorgprofessionals helpen om mensen met dementie beter te begrijpen en ondersteunen. De Dementiebril is een virtual reality bril die de gebruiker in het hoofd van iemand met dementie laat stappen door middel van een 360 graden simulatiefilm in combinatie met een e-learning.

Meer informatie over de dementiebril

Dementie en onbegrepen gedrag

Dementie gaat gepaard met gevoelens van angst en onzekerheid. Dat kan leiden tot onverwacht gedrag; gedrag dat niet altijd goed wordt begrepen door de directe omgeving, zoals familieleden en zorgverleners.

Training en workshop

Als zorgverlener sta je sterker in je schoenen als je dit gedrag herkent en weet hoe ermee om te gaan. De training en workshop 'Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie' helpen zorgverleners hierbij.

E-learning

Van de training 'Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie' hebben we in samenwerking met Alzheimer Nederland ook een online variant ontwikkeld. Deze is gratis beschikbaar.

Doe de e-learning

Psychosociale ondersteuning

We ontwikkelen trainingen en interventies om mantelzorgers en zorgprofessionals te helpen beter om te gaan met de diagnose dementie.

Training GZ-psychologen

Het krijgen van de diagnose dementie maakt vaak veel emoties los. Daarom bieden wij de training ‘Samen Verder na de Diagnose Dementie’ aan voor GZ-psychologen om met mensen met dementie en hun mantelzorgers voor te bereiden op de (mogelijke) gevolgen van de dementie.

Bekijk deze training

Dementiebril

Met de Dementiebril kunt u als (zorg)organisatie of gemeente mantelzorgers en zorgprofessionals helpen om mensen met dementie beter te begrijpen en ondersteunen. De Dementiebril is een virtual reality bril die de gebruiker in het hoofd van iemand met dementie laat stappen door middel van een 360 graden simulatiefilm in combinatie met een e-learning.

Meer informatie over de dementiebril

De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’

Deze rapportage bevat de belangrijkste uitkomsten gebaseerd op de bevindingen van het project ‘Testing the (cost)effectiveness of SHARE, a dyadic interv...

Lees meer >

Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar het leerklimaat binnen de verpleeghuissector en hoe dit bijdraagt aan persoonsgerichte z...

Lees meer >

Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg

Aanleiding studie: Blijvend leren, ontwikkelen en innoveren is van belang voor zorgorganisaties; Systematisch leren en ontwikkelen kan helpen...

Lees meer >

Trainingen en evenementen

Actueel