Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg

Een studie naar leren en ontwikkelen door (zorg)medewerkers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Aanleiding studie:

  • Blijvend leren, ontwikkelen en innoveren is van belang voor zorgorganisaties;
  • Systematisch leren en ontwikkelen kan helpen om de zorg en ondersteuning verder te ontwikkelen;
  • Doel hiervan is het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de bewoners;
  • Een goed leerklimaat en persoonsgerichte zorg kunnen hieraan bijdragen.

Faciliterend leerklimaat: Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend scholingsaanbod voor medewerkers aanwezig én men wordt gestimuleerd hiervan gebruik te maken. Medewerkers krijgen de ruimte om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen.

 Veilig leerklimaat: Medewerkers krijgen in de dagelijkse praktijk ruimte om te leren van fouten en te reflecteren op hun eigen handelswijze. Binnen een organisatie heerst een cultuur waarbij men fouten durft toe te geven en met elkaar durft te bespreken.

In de zorg voor mensen met dementie is het belangrijk om iemand goed te kennen, zodat men precies weet hoe aangesloten kan worden bij iemands persoonlijke behoeften.

Zie ook het rapport 'Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg'.

Jaar

Pagina's

4

SKU inf125
Category Infographics