Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Monitor Woonvormen Dementie 2008-2020

De zorg voor ouderen in verpleeghuizen en woonzorgcentra krijgt de laatste jaren veel aandacht in de maatschappij en de politiek. Sinds maart 2020, toen de uitbraak van COVID-19 in Nederland begon, is de frequentie waarmee de verpleeghuiszorg onderwerp van publiek en politiek debat is, fors toegenomen.

Door de crisis werd de kwetsbaarheid van bewoners van instellingen voor verpleging en verzorging extra duidelijk. Het verloop van COVID-19 infecties is voor de voornamelijk oudere bewoners door de veelal multipele en complexe aandoeningen ernstig en de mortaliteitscijfers onder hen zijn hoger dan onder de rest van de bevolking.

Daarnaast werden door de coronacrisis de lastige positie van verpleeghuizen en de problemen waar de sector al lange tijd mee kampt uitvergroot. Zoals het personeelstekort, dat extra nijpend werd door de aanvullende zorg voor zieke bewoners in cohorten, door de uitval van bezoek en vrijwilligers, maar ook door uitval door ziekte van medewerkers zelf.

Tegelijkertijd bleek ook de veerkracht van medewerkers en de gedrevenheid om goede zorg te blijven bieden onder zware omstandigheden, door het implementeren van alternatieven voor bezoek, zoals beeldbellen of raambezoeken, maar ook door het organiseren van alternatieve activiteiten.

Dit was echter niet voldoende om te voorkomen dat het welzijn van bewoners achteruit ging. Wat uit deze periode onder andere geleerd kan worden is dat goede zorg niet kan zonder samenspraak en betrokkenheid van familie en vrijwilligers.

Zie ook de factsheet: Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

 

Auteur A. van der Schot, M. Prins, E. Hartstra, J. van Erp, E. Stobbe, A. Overbeek, H. van der Roest
Auteur

, , , , , ,

Pagina's

124

Jaar

SKU AF1758
Category Rapporten