Monitor Woonvormen Dementie (2011)

Trends en succesfactoren in de verpleegzorg voor mensen met dementie

In deze publicatie leest u welke ontwikkelingen zich over de periode 2008-2011 in de deelnemende instellingen hebben voorgedaan. De resultaten worden in verband gebracht met het gevoerde (overheids)beleid van de afgelopen jaren, en de initiatieven voor kwaliteitsverbetering die binnen de verpleeghuissector hebben plaatsgevonden.

Ook zijn de thema’s ‘Persoonsgerichte zorg’ en ‘Betrokkenheid van familie’ nader onder de loep genomen. Deze thema’s zijn eerder in de Monitor belangrijke succesfactoren in de intramurale zorg voor mensen met dementie gebleken. De uitgave biedt daarmee aanknopingspunten voor verbeteringen van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie en voor het personeelsbeleid in deze sector.

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 iedere 2 tot 3 jaar uitgevoerd onder woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie. 

Lees meer

Door deel te nemen aan de Monitor Woonvormen Dementie, krijgt u beter inzicht in de kwaliteit van uw dementiezorg en mogelijke manieren om uw zorg voor ouderen met dementie te verbeteren. 

Zo doet u mee

Auteur B. Willemse, D. Smit, J. de Lange, A.M. Pot
Auteur

, , ,

Pagina's

106

Jaar

ISBN

978-90-5253-732-0

SKU af1175
Category Rapporten