Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg

Een studie naar leren en ontwikkelen door (zorg)medewerkers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar het leerklimaat binnen de verpleeghuissector en hoe dit bijdraagt aan persoonsgerichte zorg voor bewoners met dementie. Een goed leerklimaat binnen zorgorganisaties is belangrijk om leren systematisch in te bedden. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een faciliterend en een veilig leerklimaat. Een faciliterend leerklimaat biedt medewerkers voldoende mogelijkheden om zich (persoonlijk) te ontwikkelen, bijvoorbeeld middels een relevant scholingsaanbod. En medewerkers worden gestimuleerd om hiervan gebruik te maken. Een veilig leerklimaat biedt medewerkers ruimte om te leren van fouten en om te reflecteren op hun handelswijze.

Zie ook de infographic 'Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg'.

Auteur E. Hartstra, M. Prins, C. van der Velden, E. van Belzen, J. van Erp, A. Overbeek, A. van der Schot, H. van der Roest
Jaar

Pagina's

39

Auteur

, , , , , , ,

SKU AF1983
Category Rapporten