Persona’s in middelengebruik: wie gebruikt wat?

Voor betere alcohol- en drugsvoorlichting richting jongeren die uitgaan, moeten we beter weten wie wat gebruikt. Dat doen we met het Persona-onderzoek en het Europese ALAMA-onderzoek.

Met het onderzoek ‘Persona’s in middelengebruik’ kijken naar de verwachtingen die jongeren hebben van drugsgebruik. Vervolgens verdelen we ze, gebaseerd op die verwachtingen, in subgroepen. Elke subgroep heeft kenmerkende eigenschappen. Door rekening te houden met die eigenschappen, kunnen we preventie(materialen) en zorg beter laten aansluiten.

Met onze deelname aan ALAMA-nightlife dragen we bij aan een actueel, Europees beeld van drugsgebruik in het uitgaansleven. Zo worden verschillen per land zichtbaar. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden om risico’s te verkleinen.

Aanleiding voor deze onderzoeken

Alcohol- en drugspreventie is vaak gericht op:

  • Het algemeen publiek en niet-gebruikers (doel: voorkomen van gebruik en normalisering) of
  • Gebruikers (doel: risico’s beperken)

We weten dat de mensen in deze groepen zeer divers zijn. Gebruikers verschillen bijvoorbeeld in welke middelen ze gebruiken, op welk moment en hun redenen daarvoor. Maar ook niet-gebruikers verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in motivatie, leefstijl en sociale omgeving.

Deze verschillen maken dat ook de behoefte aan informatie, communicatie en ondersteuning verschilt tussen mensen die die in dezelfde groep vallen.

Door meer specifiekere groepen te identificeren op basis van kenmerken die samenhangen met middelengebruik, kunnen specifiekere interventies ontwikkeld worden.

Het Persona-project

Het doel van het Persona-project is om binnen de groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar specifieker onderscheid te maken tussen subgroepen.

Door verschillende persona’s te identificeren, ontstaat een veel genuanceerder beeld van de verschillende subgroepen jongeren, hun motieven voor (niet-)gebruik van middelen, hun ervaringen, uitgaansgedrag en ook hun behoeften aan ondersteuning.

Om deze persona’s te identificeren, maken we gebruik van literatuurstudie, diepte-interviews, en uitgebreide online vragenlijst. Daarbij gaan we in op gebruik van alcohol en drugs, positieve en negatieve verwachtingen van middelengebruik, context van gebruik, sociale normen, intentie en verwachtingen rond stoppen met gebruik.

Op basis hiervan beschrijven we verschillende (sub)groepen die veel specifieker zijn dan niet-gebruikers en gebruikers.

Het resultaat van het Persona-project is tweeledig:

  1. een set doorontwikkelde persona’s voorzien van een risicoprofiel en suggesties voor type interventies en communicatie-strategieën waarvan we verwachten dat die het best bij deze persona passen Deze kunnen verspreid worden onder professionals die met jongeren werken. Hiermee bereiken we dat professionals meer aansluitende gezondheidsbevorderende interventies aanbieden aan jongeren.
  2. een vernieuwende methode waarmee we op een wetenschappelijk onderbouwde wijze komen tot persona’s. De verspreiding van deze methodiek zal leiden tot een kennistoename bij andere onderzoekers en gezondheidsbevorderaars over persona-ontwikkeling.

ALAMA-nightlife study

Niet alleen in Nederland is er een enorme toename aan festivals en feesten, maar ook het Europese nachtclubleven heeft de laatste jaren een flinke boost gehad. Met name Electronic Dance Music (EDM) is populair en drugsgebruik komt in clubs en op festivals relatief vaak voor.

Een actueel beeld van het uitgaansleven in Europa ontbreekt echter. Waarom gaat men uit en hoe vaak? Welke middelen worden gebruikt? Hoe vaak? Waar gebeurt dat? En wat doet men om risico’s op negatieve effecten te verkleinen? Wat zijn de verschillen tussen de verschillende deelnemende landen en hoe komen die verschillen tot stand? Deze vragen willen we beantwoorden met de ALAMA-studie (Understanding the dynamics and consequences of young adult substance use pathways, A Longitudinal And Momentary Analysis in the European Nightlife scene).

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Europese topinstituten en wordt mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw / ERANID.

De studie bestaat uit vier deelprojecten:

  1. Twee longitudinale vragenlijsten: De Electronic Music Scene Survey (EMSS), hiermee meten we hoe vaak mensen uit gaan en wat ze gebruiken. Gekeken wordt naar verschillende  patronen in landen en hoe deze veranderen over de tijd. Welke mensen stoppen met uitgaan of middelengebruik en waarom doen ze dat.
  2. De Uitgaansmeter-app. Hiermee proberen wij te bepalen welke middelen vaak tegelijk gebruikt worden en welke niet. En wat zijn de voorspellers en de gevolgen van middelengebruik en uitgaan in het weekend.
  3. De kwalitatieve vergelijking tussen de vijf deelnemende landen op basis van online gegevens. Deze bevindingen worden geverifieerd door middel van interviews met experts uit het nachtleven.
  4. De ademmonster studie. Hiermee worden ademmonster van feestgangers vergeleken met hun zelf gerapporteerde middelengebruik. Gebruiken mensen ook dat wat ze zeggen te gebruiken?

Deze onderzoeken volgen?

Met de Trimbos Nieuwsflitsen ontvangt u zo'n twee keer per maand het laatste nieuws, vacatures en onze nieuwse publicaties in uw mailbox.