E-mental health in de huisartsenpraktijk

Sinds 2014 is vroegsignalering en behandeling van depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik een taak van de huisarts en POH-GGZ. E-mental health-programma’s kunnen een rol spelen in de behandeling daarvan. 

featured_image
Els Bransen
Projectleider Mentale gezondheid & Preventie
Bel: +31 (0)30 - 2959(385)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(385)

Online leefstijl zelfhulpinterventies

Huisartsen die snel inzicht willen krijgen in het aanbod aan zelfhulpinterventies, kunnen het Overzicht Online Zelfhulpinterventies raadplegen. Daarin staan naast e-mental health-interventies ook online interventies op het gebied van leefstijl.

Dit overzicht is samengesteld door het Trimbos-instituut vanuit het project Preventie in de Buurt. Hierin werken het Nederlands Huisartsen Genootschap en RIVM Centrum Gezond Leven samen met partners om structurele samenwerking te bevorderen tussen huisartsen(zorg), publieke gezondheid en andere domeinen. 

Ervaringen in de huisartsenpraktijk

Nieuwe ontwikkelingen binnen de e-mental health volgen elkaar snel op. Via verschillende implementatieprojecten bouwen wij onze ervaring uit, zoals Kleurjeleven: een evidence-based en succesvol zelfhulpprogramma voor mensen met depressieve klachten. Lees hier welke stappen zijn gezet om Kleurjeleven in een blended vorm in bijna 100 huisartspraktijken te implementeren en wat de ervaringen en resultaten zijn: Implementatie 'Blended e(mental) health in de huisartsenpraktijk'.

 

 

Het voordeel van de combinatie van Kleurjeleven en mijn gesprekken vind ik dat je mensen actief aan het werk kan zetten met meer dan wat je normaliter kan bespreken in een gesprek.

Praktijkondersteuner GGZ over blended Kleurjeleven

 

 

Het programma heeft me erg geholpen. Ik vond het prettig om voorbeelden te krijgen en de stem te horen die dingen uitlegde. Omdat het bij mij vooral om het piekeren ging, en ik me niet echt depressief voelde, was niet alles in de lessen op mij van toepassing. Toch haalde ik er veel uit, ik had het gevoel alsof ik niet alleen was (herkenning).

Patiënt over Kleurjeleven

E-healthinterventies bij stoppen met roken

Het gebruik van bewezen effectieve ondersteuning bij het stoppen met roken vergroot de kans op succes, maar veel rokers willen geen intensieve professio...

Lees meer >

E-health interventies bij stoppen met roken

Wat is de rol van e-health binnen het Nederlandse aanbod van stoppen-met-roken interventies? Welke criteria moeten gelden voor stoppen-met-roken e-healt...

Lees meer >

Preventie van depressie

In de online nascholing 'Preventie van depressie' leert u in zes lessen van elk 30 minuten de kennis en vaardigheden om depressieve klachten, risico's e...

Lees meer >

Actueel