Grip op je dip: hulp voor jongeren die somber zijn

Gripopjedip.nl helpt om depressieve klachten bij jongeren te verminderen en hiermee depressie te voorkomen.

De website richt zich op jongeren (16-25 jaar) met milde tot matige depressieve klachten. De ernst van de depressieve klachten wordt vastgesteld met de CES-D, een korte gevalideerde depressievragenlijst en eventueel de MINI Plus voor de inschatting van het suïciderisico. Gripopjedip.nl biedt een online groepscursus en een blended variant.

  • Thema: Mentale gezondheid
  • Doelgroep: Jongeren
  • Type: Begeleid; web app
  • Kosten: Gratis

Hoe werkt het?

De online groepscursus bestaat uit zes gestructureerde wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, gegeven in een beveiligde chatbox en begeleid door een getrainde ggz-professional. Jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve manieren van denken en gedrag. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken ze een huiswerkopdracht over het thema waar de volgende sessie over wordt gechat. De cursus is te volgen via gripopjedip.nl.

Het blended traject bestaat uit een aantal face-to-face contactmomenten met de POH GGZ en een individuele Gripopjedip cursus. De cursus bestaat uit vijf online modules van elk 20 minuten waarvan wekelijks één gevolgd wordt. Elk module bevat informatie, filmpjes, en oefeningen. De POH GGZ geeft wekelijks online feedback op de ingevulde oefeningen uit de cursus en plant indien nodig face-to-face contactmomenten in.

Onderbouwing

Grip op je dip heeft van het RIVM de erkenning 'Eerste aanwijzingen voor effectiviteit' gekregen. Dat betekent dat er uit een effectonderzoek is gebleken dat de interventie zorgt voor een afname in depressieve klachten en angstklachten. De interventie is gebaseerd op een goed onderbouwde aanpak van cognitieve gedragstherapie.

logo_paars

Opdrachtgever

Trimbos-instituut, De Jutters, Indigo, Dimence

featured_image
Lotte Voorham
Project Manager Mentale gezondheid & Preventie