Al onze diensten

Bij het Trimbos-instituut werken we voor grote en kleine opdrachtgevers. We ondersteunen scholen en werkgevers, GGz-instellingen, gemeenten én de Rijksoverheid. We richten ons op vijf kernthema's: alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen (depressie, angst en suïcidepreventie), en ernstige psychische aandoeningen. We werken vanuit een integraal aanbod van monitoring, preventie en behandeling en zorg.

Monitoring en onderzoek

Betrouwbare cijfers zijn onmisbaar voor professionals, beleidsmakers en politici. Het Trimbos-instituut voert diverse monitorstudies en (longitudinale) onderzoeken uit. Die geven inzicht in de geestelijke gezondheid in Nederland en het gebruik van alcohol, drugs en tabak onder de Nederlandse bevolking.

Een groot landelijk onderzoek dat wij uitvoeren, is de studie NEMESIS. Het doel van de studie is om actuele gegevens te verkrijgen over het vóórkomen, ontstaan, beloop en de gevolgen van psychische aandoeningen.

Ook monitoren we het middelengebruik onder de Nederlandse bevolking en brengen de drugsmarkt in kaart. Deze studies zijn onmisbaar voor het landelijk en regionaal beleid.

Ontwikkeling en implementatie

Wij ontwikkelen en implementeren preventiemaatregelen die tot doel hebben om (problematisch) alcohol- drugs- en tabaksgebruik te voorkomen. Zo werken wij mee aan de anti-roken-campagne Stoptober, samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), KWF Kankerbestrijding en GGD Nederland. Ook ondersteunen we scholen bij lessen over het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

Versterken van de geestelijke gezondheid is een ander speerpunt. Een voorbeeld is de ontwikkeling van klachtgerichte interventies. Hiermee kunnen mensen zelf aan de slag met het aanpakken van stress, piekeren en slecht slapen.

E-mental health

De voordelen van e-mental health zijn groot: het is laagdrempelig, anoniem en dag en nacht beschikbaar. Voor veelvoorkomende aandoeningen en klachten zijn er effectieve e-mental health programma’s. Wij ontwikkelen interventies gericht op o.a. depressie, alcohol- en drugsgebruik, angststoornissen en het versterken van mentaal vermogen. We doen dit ook voor speciale doelgroepen zoals kinderen van ouders met een psychisch probleem of verslaving (KOPP/KVO), ouderen en werknemers.

Alhoewel e-health laagdrempelig is, ervaren huisartsen vaak een hoge drempel om te starten met het aanbieden van e-mental health. Daarom ondersteunen we huisartsenpraktijken bij het invoeren van e-mental health via het programma Kleur je leven.

Ook helpen we werkgevers bij het versterken van de mentale weerbaarheid van medewerkers. Dat leidt tot een gezondere en productievere werkomgeving.

Betere zorg door kwaliteitsstandaarden

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Welke aanpak werkt wel, en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat verschillende disciplines optimaal met elkaar samenwerken met als doel betere zorg voor de cliënt?

Dit zijn vraagstukken waar wij ons graag in vastbijten. Samen met het veld onderzoeken, ontwikkelen en implementeren we kwaliteitsstandaarden in de zorg. Ons doel daarbij is om de zorg te verbeteren. We houden ons onder andere bezig met evidence-based richtlijnen, zorgstandaarden, zorgpaden, protocollen, digitale keuzeondersteuning en trainingen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met het centrum voor implementatie.

Evaluatie en (beleids)advies

Het is belangrijk om de kwaliteit van de zorg te meten en om te weten wat de geestelijke gezondheidszorg kost. Doelmatigheidsonderzoek levert waardevolle kennis op voor de verschillende partijen in de zorg:

  • Voor de cliënt: krijg ik de juiste en toegankelijke zorg?
  • Voor de zorginstelling: is de zorg passend en kwalitatief goed?
  • Voor de zorgfinancier: is de zorg betaalbaar en duurzaam?

Met onze expertise ondersteunen we overheid en gemeenten met beleidsadvies en –evaluatie. Bijvoorbeeld over genotmiddelenbeleid binnen de eigen gemeentegrenzen. 

Zo evalueerden we in Rotterdam de naleving van het alcoholbeleid met behulp van mysteryshoppers. In Utrecht bestudeerden we voor de gemeente of de wijkteams helpen om ouders en kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Bent u nieuwsgierig geworden wat doelmatigheidsonderzoek u kan opleveren? Neem contact op met ons Centrum Economische Evaluatie.

Ondersteuning mensen met ernstig psychische klachten

Herstelondersteunende zorg helpt mensen met ernstige psychische problemen zichzelf te helpen. Herstel betekent hier geen genezing, maar weer zelf de regie over het leven voeren. Steeds meer organisaties omarmen deze herstelvisie.

Een van onze belangrijke activiteiten op dit gebied is Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid (HEE). Vanuit HEE ondersteunen we organisaties die herstelondersteunend willen gaan werken.

Publieksinformatie alcohol, drugs, roken en geestelijke gezondheid

Wij ondersteunen professionals en het algemeen publiek op het gebied van alcohol, drugs en roken en mentale gezondheid. Bij de alcohol-, roken- en drugsinfolijnen werken deskundigen die advies en voorlichtingen geven aan zowel algemeen publiek als professionals. Voor hen bundelen we kennis en inzichten en verspreiden we informatie, vertaald naar hun eigen omgeving.

U kunt onze publieksinformatie vinden op: