Mentale gezondheid en het coronavirus

De COVID-19 pandemie en de getroffen maatregelen hebben invloed op de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking. We verwijzen professionals naar betrouwbare kennis om mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Daarnaast delen we informatie voor de Nederlands bevolking over de impact van de COVID-19 pandemie op mentale gezondheid en psychische klachten.

Cliënten ondersteunen

De volgende bronnen helpen zorgprofessionals om hun cliënten (beter) te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Daarnaast kunt u cliënten doorverwijzen naar verschillende organisaties die hulp bieden.
> Cliënten doorverwijzen

Nationaal Psychotrauma Centrum
Informatie over psychosociale aspecten bij COVID-19
ARQ Kenniscentrum Impact biedt ondersteuning en advies over psychosociale aspecten bij rampen en crises. Op deze pagina vind u de laatste informatie over psychosociale aspecten en COVID-19, voor publiek en professionals.

Cordaan
Informatieblad voor cliënten (pdf)
Dit informatieblad bevat concrete tips voor mensen met psychische klachten. Cordaan heeft ook een informatieblad gemaakt voor begeleiders en behandelaars van mensen met psychische klachten, zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking.
> Informatieblad voor begeleiders en behandelaars (pdf)

 

Sociaal domein

Ondersteuning (jonge) mantelzorgers (voor gemeenten en mantelzorgers zelf)
Een document met 11 tips kan gemeenten helpen om mantelzorgers van mensen met psychische problemen te ondersteunen tijdens de coronapandemie. De organisaties hebben ook tips voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten opgesteld. Om hen rechtstreeks te helpen deze lastige periode door te komen.

Movisie
In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein. Informatie over (jonge) mantelzorgers, dagbesteding en huiselijk geweld is hier onder andere te vinden.

Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid
Gezondheidsvaardigheden.nl
Informatie en handige links over E-health-toepassingen voor mensen die moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Dit zijn mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid.

Sociaal werk voor ouderen tijdens corona
Sociaalwerk-werkt.nl
Sociaal werkers zetten zich in deze coronacrisis sterk in om wijkbewoners en de meest kwetsbaren onder hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het landelijk collectief Krachtproef bundelde, in samenwerking met het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk, kennis over sociaal (ouderen)werk in zeven kerndiensten. De beschrijving is bedoeld als een bron voor intercollegiaal advies en inspiratie.

Afwegingskader fysieke ontmoeting als sociaal werker
Fysieke ontmoeting, wanneer wel, wanneer niet?
Hoe ga je als sociaal werker om met fysieke ontmoeting tijdens de coronacrisis? In dit artikel geeft Movisie een kader dat sociaal werkers helpt om zorgvuldig afwegingen te maken.

Richtlijn mantelzorgondersteuning
In deze richtlijn, van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt uiteengezet hoe passende ondersteuning geboden kan worden aan mantelzorgers zodat zij het kunnen volhouden en kwetsbare mensen in deze tijd zo lang en goed mogelijk thuis kunnen blijven.

 

Suïcide

113 Zelfmoordpreventie
Online training suïcidepreventie
Vanuit 113 Zelfmoordpreventie komt de online training over suïcidepreventie gratis beschikbaar voor alle Nederlanders. Leer hoe je het gesprek kan voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kan helpen. De VraagMaar app helpt je om het gesprek aan te gaan met iemand die (mogelijk) gedachten heeft over zelfdoding.
VraagMaar app

 

Wijzigingen in maatregelen, richtlijnen en regelgeving voor psychologen

NIP
Corona-dossier
Het uitgebreide corona-dossier van het NIP zet de nieuwste informatie en adviezen voor psychologen op een rij. Het dossier en de veelgestelde vragen worden dagelijks aangevuld en geactualiseerd.

 

Veilig en efficiënt werken in de ggz

Standaarden in ggz
Richtlijn ggz en het nieuwe coronavirus
De geestelijke gezondheidszorg heeft een specifieke richtlijn ggz en nieuwe coronavirus opgezet, om verspreiding van het virus onder patiënten en zorgprofessionals zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn geldt voor de ggz-instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. De richtlijn geeft adviezen rondom behandeling van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het virus. Tevens gaat het in op de meest veilige werkwijze om besmetting te minimaliseren.

De Nederlandse ggz
Op de website van de Nederlandse ggz staat actuele informatie over het coronavirus voor de geestelijke gezondheidszorg. Hier vindt u ook arbeidsrechtelijke informatie, handreikingen, protocollen en richtlijnen (onder andere voor bezoekersbeleid in tijden van corona).

Medische zorgprofessionals en hun eigen welzijn

Door het coronavirus staan zorgprofessionals onder grote druk. We hebben de beste literatuur geselecteerd met adviezen om zorgprofessionals te ondersteunen.

Wat zorgprofessionals zelf kunnen doen

Ministerie van Defensie
Tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals
Defensie biedt vanuit haar kennis tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.
Bekijk ook de webinar

Vergeet jezelf niet
Tips & Tricks voor zorgmedewerkers met een risico op overbelasting om de eigen veerkracht te versterken.

Nationaal Psychotrauma Centrum
Informatie over psychosociale aspecten bij COVID-19
ARQ Kenniscentrum Impact biedt ondersteuning en advies aan lokale en nationale overheden over psychosociale aspecten bij rampen en crises. Op deze pagina vind u daarover de laatste informatie, ook voor professionals.

Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals
ARQ IVP is gestart met een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Het contactpunt is 7 dagen in de week te bereiken tussen 8.30 - 21.30 uur op telefoonnummer 088 - 330 5500.

 

Wat leidinggevenden kunnen doen

Ministerie van Defensie
Tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals
Defensie biedt vanuit haar kennis tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.
Bekijk ook de webinar

Vergeet jezelf niet
Tips & Tricks voor leidinggevenden van zorgmedewerkers met een risico op overbelasting. Tevens bieden zij gepersonaliseerd campagnemateriaal en andere tools voor de zorginstelling.

Steunpunt coronazorgen
Steunpuntcoronazorgen.nl
Als leidinggevende wil je je zorgprofessionals ondersteunen. Juist nu in de coronacrisis. Lees hoe je als leidinggevende jezelf en je werknemers helpt om in crisistijd mentaal en lichamelijk gezond te blijven. Deze website is opgezet door ARG Nationaal Psychotrauma Centrum.

 

Wat medisch psychologen kunnen doen

NVGzP
De NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) is in 2012 opgezet voor en door psychologen in de zorg. Op hun website staan verschillende webinars, ook met betrekking tot corona. Bekijk hier de meest recente webinars 

LVMP
De LVMP (Landelijke Vereniging Medische Psychologie) is in 1995 opgericht als vereniging voor psychologen die werkzaam zijn in een algemeen, academisch of categoraal ziekenhuis. Op hun website staat een dossier over COVID-19.

Nederlands Instituut van Psychologen
Zorg in ziekenhuizen
In dit dossier verzamelt het NIP speciaal voor psychologen in het ziekenhuis informatie, tips en links.

 

Hulplijnen voor zorgprofessionals

Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals
ARQ IVP is gestart met een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Het contactpunt is 7 dagen in de week te bereiken tussen 8.30 - 21.30 uur op telefoonnummer 088 - 330 5500.

Deskundige coaches met een luisterend oor voor medewerkers in zorg en welzijn
Sterkinjewerk.nl
Vind hier extra mentale steun voor medewerkers in zorg en welzijn met Sterk in je Werk. Deskundige coaches bieden een luisterend oor om over het werk, die ene dienst of situatie te praten.

Praktische tips om cliënten ondersteunen

De zorg voor en zorgvragen van cliënten veranderen door de coronacrisis. Uit bovenstaande bronnen haalden we de volgende praktische tips voor zorgprofessionals om cliënten (beter) te ondersteunen.

Praktische tips om zelf mentaal gezond te blijven

Uit bovenstaande literatuur haalden we de volgende tips voor zorgprofessionals om mentaal fit te blijven, ondanks de enorme druk waaronder ze nu vaak werken.

Onderzoek bevestigt: naasten betrekken bij herstel werkt!