Vernieuwde e-learning ‘Preventie postpartum depressie’

Vernieuwde e-learning 'Preventie postpartum depressie'

Jaarlijks krijgen ruim 23.000 vrouwen die zwanger zijn en/of bevallen een depressie. Met een betere herkenning en preventie kan het aantal vrouwen met depressieve klachten en postpartum depressie afnemen.

Met de vernieuwde e-learning ‘Preventie postpartum depressie’ willen we de preventie van depressie in de pre- en postnatale setting verbeteren. In deze online cursus leren verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen hoe zij depressieve klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen herkennen, bespreekbaar maken en waar mogelijk voorkomen. Tevens leren zij vrouwen te adviseren en motiveren om preventieve actie te ondernemen en vrouwen op een goede manier door te verwijzen en monitoren. In zes lessen van dertig minuten volgen deelnemers door middel van korte video’s casussen van pas bevallen en aanstaande moeders.

Wat is er vernieuwd?

De oorspronkelijke training is in 2016 ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met een werkgroep van zorgverleners en beroepsverenigingen in de pre- en postnatale setting. De inhoud van de e-learning is nu in een geheel nieuw systeem gezet, waardoor het volgen van de cursus een stuk gebruiksvriendelijker en leuker is geworden. De e-learning is geaccrediteerd voor verloskundigen (3 accreditatiepunten van de KNOV) en jeugdverpleegkundigen (3 accreditatiepunten via de V&VN). Accreditatie voor jeugdartsen wordt dit jaar aangevraagd.

Voor wie is de e-learning?

De e-learning richt zich op jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau en verloskundigen. Zij kunnen als zorgverlener een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van postpartum depressie, doordat zij direct contact hebben met aanstaande en pas bevallen moeders.

Wat is een postpartum depressie?

Postpartum depressie is de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. Moeders met een postpartum depressie schamen zich, voelen zich eenzaam en onbegrepen. Ook hebben deze vrouwen een grotere kans op huwelijksproblemen en scheidingen. Daarnaast zijn er op de korte en lange termijn risico’s voor de ontwikkeling van het kind. Zoals een onveilige hechting en een verhoogd risico op kindermishandeling. En op latere leeftijd mogelijke emotionele, gedrags-, cognitieve en interpersoonlijke problemen bij het kind.

Met een betere herkenning en preventie kan het aantal vrouwen met depressieve klachten en postpartum depressie afnemen. Een belangrijke eerste stap hierin is het tijdig signaleren van (beginnende) depressieve klachten.

> Meer informatie en aanmelden voor de e-learning ‘Preventie postpartum depressie’.

Meer over dit thema