Zwangerschap, angst en stress

Door spanning en hormonen kunnen vrouwen tijdens de zwangerschap ongeruster zijn dan gewoonlijk. In veel gevallen is dit een natuurlijk onderdeel van de zwangerschap, maar soms kan er sprake zijn van overmatige angst of spanning. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben als (zorg)professional.

Bij sommige vrouwen zijn angst- of stressklachten iets nieuws. Bij andere vrouwen zijn het bestaande angst- of stressklachten zijn die verergeren rondom de zwangerschap of zijn het terugkerende klachten. Een angststoornis in het algemeen komt voor bij 15% van de vrouwen tijdens de zwangerschap en bij 10% van de vrouwen in het eerste half jaar na de geboorte. Bij één derde van de aanstaande of pas bevallen moeders met een depressie kwam ook een angststoornis voor.

Symptomen

Angstklachten tijdens of na de zwangerschap, kunnen zich op meerdere manieren uiten. Zo zijn er vrouwen die last hebben van vagere gevoelens van angst, maar komen er ook specifieke angststoornissen voor, zoals een gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis of een posttraumatische stressstoornis. Het ziektebeeld kan dus per situatie verschillen. De  symptomen die kunnen voorkomen zijn onder andere:

  • Piekeren
  • Rusteloosheid
  • Prikkelbaarheid
  • Moeite hebben met concentreren
  • Gespannenheid
  • vermoeidheid
  • Spierklachten
  • slaapproblemen
  • Lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, benauwdheid of misselijkheid
  • De klachten hebben een grote invloed op het dagelijkse leven

Risicofactoren

Angst bij nieuwe vaders

Zo’n 8% van de nieuwe vaders* ervaart angst tijdens de zwangerschapsperiode. Een aantal risicofactoren komen overeen met de risicofactoren bij nieuwe moeders, waaronder een laag inkomen, weinig sociale steun en relatieproblemen. Aanvullend hebben mannen meer kans op angstklachten als hun partner depressieve klachten heeft. Nieuwe vaders kunnen ook angstig worden als ze een andere verwachting van de zwangerschap hebben dan hun partner. Ook de stress die nieuwe vaders kunnen ervaring over hoe zij zich als man moeten uiten en gedragen kan invloed hebben op eventuele angst tijdens de zwangerschapsperiode.

*De reden dat we alleen over ‘vaders’ spreken en niet over ‘partners’ is omdat wij vooralsnog niet op de hoogte zijn van beschikbare wetenschappelijk onderzoek naar andere partners dan mannelijke partners.