Zwangerschap en psychose

Vrouwen kunnen kort na de zwangerschap een postpartum psychose krijgen. Dit wordt ook wel een kraambed psychose genoemd. Deze ernstige aandoening komt zelden voor: 1 tot 2 op de 1000 zwangere of pas bevallen vrouwen. Toch is het belangrijk dat (zorg)professionals hier alert op zijn.

Een postpartum psychose ontstaat binnen de eerste zes weken na de bevalling. Hoe het zich precies ontwikkeld is nog onbekend, maar het heeft in ieder geval te maken met de fysiologische veranderingen die er tijdens een zwangerschap kunnen plaatsvinden. Gedacht wordt dat zowel hormonale, immunologische als circadiaanse schommelingen hierbij betrokken zijn.

Symptomen

Beginnende verschijnselen zijn opvallend snelle stemmingswisselingen, slapeloosheid en prikkelbaarheid, die daarna overgaan in het volgende ziektebeeld:

  • Verward en gedesoriënteerd gedrag
  • Episoden van manie en/of depressie
  • Contact met de werkelijkheid verliezen
  • Hallucinaties
  • Verstoorde overtuigingen of gedachtes die niet overeenkomen met de realiteit (waanbeelden)

Risicofactoren