Landelijke Monitor Depressie

Eerste peiling: trends tot en met 2019

Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP), gestart in 2017, ambieert het aantal mensen met een depressie in het huidige decennium aanzienlijk te verlagen, met als stip op de horizon een afname van 30% in 2030. Hiertoe wordt gewerkt aan een sluitende ketenaanpak voor zes risicogroepen: jongeren (onder wie KOPP/KOV), jonge vrouwen (onder wie pas bevallen vrouwen), werknemers (in stressvolle beroepen), huisartspatiënten met signalen van (beginnende) depressie, mensen met een chronische ziekte en (overbelaste) mantelzorgers.

In dit rapport worden de resultaten van de eerste peiling van de Landelijke Monitor Depressie gepresenteerd, en die gaan over de ontwikkelingen in de jaren tot en met 2019. Via jaarlijkse vervolgpeilingen worden de gegevens geactualiseerd.

Zie ook de Infographic Landelijke Monitor Depressie.

 

Auteur J. Nuijen, T. van Doesum, M. van Bon-Martens
Auteur

, ,

Pagina's

166

Jaar

SKU AF1854
Category Rapporten