Infographic Landelijke Monitor Depressie

Eerste peiling

Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP) – gestart in 2017 – ambieert een substantiële afname van het aantal mensen met een depressie in 2030. Hiertoe wordt gewerkt aan een sluitende ketenaanpak voor zes risicogroepen. Met de Landelijke Monitor Depressie wordt gemonitord of deze ambitie wordt behaald. Dit gebeurt door het volgen van de ontwikkelingen in:

  • de mate waarin depressieproblematiek voorkomt in de algemene bevolking en de beroepsbevolking (populatieprevalentie);
  • de mate waarin vanwege depressieproblematiek gebruik wordt gemaakt van zorg (zorgprevalentie); en
  • de intensiteit van het zorggebruik vanwege depressieproblematiek.

Zie ook de Landelijke Monitor Depressie.

 

Gratis download

Producttype
Infographic
Pagina's
3
Productnummer
INF113
Jaar van uitgave
2021
Auteur
J. Nuijen, T. van Doesum en M. van Bon-Martens

depressie depressiepreventie ggz monitor monitoring NEMESIS