NIX18 materiaal risicovolle momenten

nix18voorprofs logo nix18

Er zijn verschillende momenten waarbij de norm 'niet drinken en roken tot 18 jaar' door de omgeving versterkt kan worden. Denk hierbij aan carnaval, kermissen, festivals, eindexamenfeesten, vakanties, kerst en Oud&Nieuw.

In deze toolkit vind je NIX18 materialen voor jongeren en ouders die je digitaal of uitgeprint in kunt zetten per risicovol moment. Bij het digitale materiaal zit een handleiding.

Materiaal per moment

Inspiratiesessies

Sinds 2022 organiseren we vanuit NIX18 twee keer per jaar een inspiratiesessie waarbij een van onze regiopartners een inspirerend verhaal vertelt over hoe zij de NIX18 boodschap verspreiden op risicovolle momenten. Kijk hieronder de vorige inspiratiesessies terug of schrijf je in voor de eerstvolgende inspiratiesessie via de kalender.

#NIXnodig: campagne voor jongeren

Met #NIXnodig attenderen we jongeren op NIX18. #NIXnodig richt zich direct tot jongeren en toont dat bepaalde momenten net zo leuk of zelfs leuker zijn zonder roken of alcohol. Het doel is om via social media de boodschap zoveel mogelijk te verspreiden via de kanalen van preventieprofessionals, jongerenorganisaties, jongerenwerkers, buurtcoaches en gemeenten. Er zijn video's en verschillende informatieve carrousels/sliders voor Instagram, Snapchat en YouTube. De boodschap hiervan is: 'Wij zijn gezelliger zonder alcohol' en 'Wij zijn frisser zonder roken'.

#NIXnodig - nix18voorprofs

En Verder NIX: campagne voor ouders

Met de materialen van En Verder NIX willen we ouders eraan herinneren dat het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken met hun kinderen, vooral tijdens risicovolle momenten. In de materialen worden verschillende leuke momenten getoond, maar dan met de toevoeging ‘En Verder NIX’, omdat alcohol daar geen onderdeel van hoeft te zijn.

Per moment vind je diverse materialen geschikt voor social media, maar ook een narrowcasting animatie, drukbestanden voor een poster en format teksten voor een nieuwsbrief. Gebruik deze om ouders te ondersteunen en ze - juist op die momenten waar vaak alcohol wordt geschonken - eraan te herinneren om duidelijke afspraken te maken met kun kind.

Logo EnVerderNIX - NIX18voorprofs
nix18voorprofs logo nix18