NIX18 tools voor verstrekkers

nix18voorprofs logo nix18

In de horeca, bij detailhandels, slijterijen en tijdens evenementen kan alcohol en/of tabak verkocht worden. Deze verstrekkers kunnen veel betekenen in het versterken van de norm 'niet drinken en roken tot 18 jaar'. Op deze pagina vindt u handige tools voor verstrekkers.

Leeftijdschecker van NIX

Heeft de koper de juiste leeftijd?

Voor verstrekkers van alcohol en tabak is het checken van de leeftijd vaak een lastig onderdeel. Om hen daarbij te ondersteunen is deze kalender ontwikkeld. Hierop is eenvoudig de datum af te lezen die minimaal nodig is voor verkoop van alcohol en/of tabak. Heeft de koper niet de juiste leeftijd op zijn/haar ID staan? Dan uiteraard géén verkoop van deze middelen.

De kalender is gemaakt met het oog op een ‘natte’ baromgeving en voorzien van tips voor de leeftijdscheck. De NIX18 leeftijdschecker is voor een langere periode in te zetten en bruikbaar tot en met het jaar 2029.

Product image

Leeftijdschecker van NIX

Heeft de koper de juiste leeft... Bekijk dit product

Materialen

Materiaal voor verstrekkers

Materialen voor verstrekkers van alcohol en tabak, zoals posters, beurtbalkjes, schapkaartjes, plafondkaartjes. Drukbestanden in verschillende formaten.

materiaal

Wederverstrekking

Door het verstekken van alcohol aan een minderjarige riskeren zowel de koper/gever als de ontvanger een boete van €100. Middels posters kunnen klanten hierop worden gewezen. De 'koop poster' is ook in Engels en Duits beschikbaar.

Materiaal

FAQ NIXzonderID

Mag ik aan iedereen een ID vragen? Wanneer hoef ik niet te vragen naar de leeftijd? Krijg ik een boete als ik niet naar een ID vraag? Een flyer met antwoorden op deze en meer veelgestelde vragen die verkopers kunnen hebben over het vragen naar een ID.

Veelgestelde vragen

E-learnings

Soms moet je nee verkopen

In deze online training van het CBL worden acht spelregels voor de verkoop van alcohol en tabak uitgelegd waaraan een kassamedewerker zich moet houden.

e-learning

Horeca: verantwoord alcohol verstrekken

De e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’ leert barmedewerkers in de horeca hoe je kunt voorkomen dat er alcohol wordt verstrekt aan minderjarigen of dronken personen en welke regels er gelden voor verantwoorde alcoholverstrekking.

e-learning

Slijterijen: verantwoord alcohol verstrekken

De e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’ leert barmedewerkers in slijterijen hoe je kunt voorkomen dat er alcohol wordt verstrekt aan minderjarigen of dronken personen en welke regels er gelden voor verantwoorde alcoholverstrekking.

e-learning

Leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast? En wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de nieuwe leidraad, ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS en in samenwerking met verschillende experts, is het te lezen.

De leidraad biedt een overzicht van de maatregelen en interventies die vooraf, tijdens en na evenementen ingezet kunnen worden om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Sommige daarvan zijn wettelijk verplicht. Andere maatregelen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Waar mogelijk wordt beschreven wat er bekend is over de effectiviteit van de maatregelen en interventies. Indien er geen bewijs is voor de effectiviteit worden zogeheten best practices of voorbeelden aangedragen.

Product image

Alcohol, drugs en tabak op evenementen

Leidraad voor gemeenten 3.0 Bekijk dit product

Meer informatie

 • De Alcoholwet
  Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet (DHW).
 • vng.nl
  Site van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Met o.a. informatie over modelverordeningen Nieuwe Drank en Horecawet
 • ikpas.nl
  De toolkit van IkPas bevat een de handleiding en ondersteunende materialen om een periode van 30 of 40 zonder alcohol te organiseren. Vul daarbij het wachtwoord 'TijdelijkGeenAlcohol' in.
 • handhavingdhw.nl
  Site van het Expertisecentrum Handhaving DHW. Voor vragen van medewerkers van gemeenten die zich bezig (gaan) houden met het toezicht en de vergunningverlening op basis van de DHW.
 • loketgezondleven.nl
  Site van Centrum Gezond Leven (RIVM) met o.a. De Handreiking Gezonde Gemeente, het themadeel Alcohol. Hier treft u alle informatie aan over het ontwikkelen van een integraal gemeentelijk alcoholbeleid.
 • nix18.nl
  Publiekssite van campagne NIX18
nix18voorprofs logo nix18