NIX18 tools voor (sport)verenigingen

nix18voorprofs logo nix18

NIX18 is de campagne waarmee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil versterken dat niet drinken en roken tot je 18e normaal is. Op deze pagina zijn tools voor (sport)verenigingen te vinden.

Neem contact op

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Laat dan gerust een bericht achter.

Campagne Wel zo sportief

Sport is het leukst als iedereen sportief is. Binnen de lijnen van het veld, maar ook in de kantine. Nog steeds kunnen 4 op de 5 jongeren onder de 18 alcohol krijgen in de sportkantine. Tijd voor verandering. Laten we de lijnen van het veld doortrekken naar de kantine en sportief gedrag meenemen. Laten we ons committeren aan de afspraak van NIX. Wel zo sportief. Gebruik de kleurrijke NIX18 materialen om te laten zien dat jullie een club van NIX zijn. Zo weten sporters, ouders, bezoekers en barvrijwilligers dat er geen alcohol onder de 18 wordt geschonken of doorgegeven.

> Lees meer op nix18.nl

Product image

NIX18 Sportpakket

Word ook een club van NIX! Bekijk dit product

NIX18 digitale materialen

Draag online ook uit dat NIX de afspraak is op jullie club. Plaats een banner op de website en een filmpje op jullie social media kanalen. Wel zo sportief.

Verantwoord alcoholschenken in sportkantines

Verantwoord alcoholbeleid sportkantines

In de Infosheet Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines heeft het Expertisecentrum Alcohol tips en voorbeelden op een rij gezet hoe u aan de slag kunt gaan met een verantwoord alcoholbeleid in sportkantines. Op de website van het Expertisecentrum Alcohol vind u tevens dossier Alcohol en sport. In dit dossier wordt de relatie tussen alcohol(gebruik) en sport besproken, de wetten en afspraken over alcoholreclame en alcoholbeelden in de sport.

Product image

Infosheet Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines

Hoe ga je hiermee aan de slag ... Bekijk dit product

Happy Drinks

Aan alle goede dingen komt een eind. Zo ook aan de Happy Drinks activiteiten van het Trimbos-instituut. Het feit dat het Trimbos de activiteiten stopt, betekent gelukkig niet dat Happy Drinks helemaal verdwijnt. Pierre Wind heeft de website overgenomen en cateringopdrachten kunnen nog steeds via Dazzling Cocktails worden aangevraagd.

Product image

Inspiratiesheet alcoholvrij en NIX18

Bekijk dit product

Happy Drinks Piaggio

Dazzling Cocktails heeft een oude vintage Piaggio omgebouwd tot een unieke mobiele Happy Drinks-bar. De Happy Drinks Piaggio is goed in te zetten op evenementen en festivals. Bent u ook geïnteresseerd om de Piaggio in te zetten? Neem dan contact op met Dazzling Cocktails.

Alcoholvrije bar

Happy Drinks

Om een feestelijk alternatief te bieden voor drankjes met alcohol.

recepten

Inspirerende voorbeelden

Interventies en campagne sportverenigingen in Tilburg

Gedragswetenschappers ontwikkelden een aantal interventies op basis van nudging om alcoholgebruik onder minderjarigen op sportclubs terug te dringen. Aanvullend daarop heeft Sportbedrijf Tilburg een lokale campagne voor hun sportclubs ontwikkeld om het werk voor barmedewerkers van sportverengingen makkelijker te maken.

De aanleiding daarvoor was dat zij in 2018 bezoek kregen van een mystery-shopper. Na constateren van overtredingen moesten de verenigingen een verbeterplan aanleveren. Daartoe werden informatieavonden georganiseerd voor het Sportbedrijf en de GGD Hart voor Brabant. Met als resultaat dat Tilburgse verenigingen actief aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van alcoholbeleid. Om dit beleid sterker weg te zetten en ‘gezamenlijkheid’ te laten zien vroegen zij om een ‘Tilburgse NIX18’ campagne. Beide interventies zijn onderdeel van de totale alcoholaanpak bij Tilburgse sportverenigingen.

Spontaan tonen van ID

Tijdens de landelijke NIXzonderID campagneweek in 2018 heeft Youz in samenwerking met de gemeente Rotterdam materiaal verstrekt richting de sportverenigingen in Rotterdam. Het doel van het materiaal was om bezoekers te stimuleren tot het spontaan tonen van ID. Het materiaal is ontwikkeld door Objectief en werd door de sportverenigingen positief ontvangen. Alle verenigingen zijn per mail aangeschreven met het verzoek om een datum te kiezen voor het verstrekken van de materialen, waarna het bij de helft van verenigingen persoonlijk overhandigd is. Bij verenigingen waarbij dit niet gelukt is, is het per post verstuurd. Om de aanpak en de tevredenheid te evalueren, zijn de verenigingen na een maand per mail benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen, waaruit opnieuw naar voren kwam dat de persoonlijke benadering en het verstrekken van het materiaal als zeer prettig werd ervaren.

Campagne sportvereniging

Helpen in plaats van beboeten

Verschillende sportverenigingen uit Haarlem, Sportsupport Haarlem en de gemeente Haarlem hebben in 2019 de handen ineen geslagen en gezamenlijk een positieve campagne ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op helpen in plaats van beboeten. Er is gekozen om te focussen op: gedeelde verantwoordelijkheid: leden, vrijwilligers en bestuur; bewustwording: leden en vrijwilligers; en sociale controle. In samenwerking met een communicatiebureau zijn verschillende materialen ontwikkeld, waaronder posters, t-shirts, tapruiters, stickers en borden langs het veld.

Campagne sportvereniging

Carnaval da is n fist van nix

GGD Hart voor Brabant maakte in 2019 samen met Koninklijke Horeca Nederland een poster voor carnaval. De posters werden enthousiast ontvangen door Brabantse horeca in de regio Midden Brabant.

poster carnaval

Hier Fix je NIX

Gooi en Vechtstreek lanceerde in het najaar van 2019 een eigen regionale campagne Hier Fix je NIX. Een gezamenlijk initiatief van gemeenten, scholen en sportverenigingen om jongeren minder te laten drinken. Er werden verschillende campagne materialen ontwikkeld om zowel ouders, scholen, sportclubs als horeca en winkels te ondersteunen om de NIX18 boodschap uit te dragen. Er werd een gezamenlijk doel geformuleerd: door een heldere grens te stellen en die actief uit te dragen, helpen we jongeren om niet in de verleiding te komen. En we helpen elkaar door te laten zien dat we de norm NIX18 steunen.

Regionale campagne

Aanpak voor carnavalsoptochten

De Gemeente Nuth heeft met Mondriaan Preventie een verbeterde aanpak voor de carnavalsoptochten ontwikkeld. Inclusief plan van aanpak, voorwaarden voor een carnavalsoptocht, tips voor verenigingen om te bespreken met deelnemers aan de optocht en informatie van de gemeente.

nix18voorprofs logo nix18