NIX18 tools voor het onderwijs

nix18voorprofs logo nix18

Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen een rol spelen in het versterken van de norm 'niet drinken en roken tot 18 jaar'. Op deze pagina zijn lesmaterialen en andere tools te vinden voor diverse onderwijsinstellingen.

Beleidsmateriaal

Scholen over tabak, alcohol en cannabis

We zien veel positieve ontwikkelingen bij scholen en ouders op het gebied van tabak, alcohol en cannabis voorlichting. Scholen zijn veel actiever geworden op deze onderwerpen. Een duidelijke toename is te zien in het aantal scholen dat lessen aanbiedt aan leerlingen over alcohol. Positief is dat scholen vaker ouders betrekken. Vrijwel alle ouders vinden dat een school rook- en alcoholvrij moet zijn. Maar er is nog zeker winst te behalen. Op 42% van de scholen mogen leerlingen nog wel roken. Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig is. Daarnaast is het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs heeft vastgelegd in beleid de afgelopen jaren weinig veranderd. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst. Lees meer in de factsheet voor beleidsmakers en preventie professionals over de veranderingen in het beleid van scholen van Voortgezet Onderwijs ten aanzien van het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in de periode van 2003 t/m 2015.

Tabak, alcohol, cannabisbeleid

Rookvrij schoolterrein

Steeds meer scholen hebben een rookvrij schoolterrein. Het rookverbod op alle terreinen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteiten treedt in werking op 1 augustus 2020. Voor meer informatie zie www.rookvrijschoolterrein.nl of download de flyer voor basis- en voortgezet onderwijs.

Rookvrij schoolterrein

Lesmateriaal

Helder op School

Helder op School is een preventieprogramma voor op scholen, gericht op het bewust maken van leerlingen over de gevolgen van roken, alcohol, drugs en (te veel) gamen. Het biedt scholen een integrale aanpak om aandacht te besteden aan deze thema’s door middel van beleid, educatie, signaleren en omgeving. Onder deskundige begeleiding kunnen scholen stap voor stap werken aan het creëren van een gezond klimaat op school.

Helder op School

Smokefree Challenge

Niet beginnen met roken, dát is de uitdaging. De Smokefree Challenge is onderdeel van Helder op School en heeft als doel om roken onder jongeren in het vmbo (en mbo) te ontmoedigen. Leerlingen maken een klassikale niet-roken afspraak. De sociale druk om niet te beginnen met roken wordt daarmee vergroot. Wie het volhoudt, maakt kans op een uitje met de hele klas. De klas gaat gezamenlijk de uitdaging aan om een half jaar niet te roken.

niet-roken afspraak

Richtlijnen Verslavingspreventie

De richtlijn ‘Verslavingspreventie binnen het onderwijs’ is ontwikkeld vanuit de werkgroep Onderwijs van VPN (Verslavingspreventie Nederland). De richtlijn is voor preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg en GGD’en. Het doel is professionals meer duidelijkheid te geven over de manier van werken, de beschikbare effectieve interventies en de theoretische onderbouwing bij preventie over roken, alcohol en drugs op scholen.

Richtlijn preventie
nix18voorprofs logo nix18