NIX18 tools voor het onderwijs

nix18voorprofs logo nix18

NIX18 is de campagne waarmee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil versterken dat niet drinken en roken tot je 18e normaal is. Op deze pagina zijn tools voor scholen en andere onderwijsinstellingen te vinden.

Neem contact op

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Laat dan gerust een bericht achter.

Uitgelicht: Het Debat van NIX

Ook dit schoolseizoen kan het Debat van NIX op een school uitgevoerd worden. In een vernieuwde opzet na de pilot is het Debat van NIX geschikt voor 3e klassen van vmbo-tl. Het Debatbureau draagt bij aan het project, waardoor het voor docenten en leerlingen extra aantrekkelijk is om dit project te doen. Het Debat van NIX gaat dit seizoen gepaard met een onderzoek onder leerlingen. Wilt u meer weten over het Debat van NIX en de handleiding voor preventieprofessionals of het wervingsmateriaal voor een school ontvangen? Neem dan contact met ons op via nix18voorprofs@trimbos.nl. Om scholen te werven kunt u onderstaande flyer 'Feiten van NIX' en de video hiernaast gebruiken.

Lesmateriaal voor docenten

Deze downloads bevatten alle benodigde materialen voor de docent. In de handleiding zijn de voorbereiding, de huiswerkopdracht en de vier lessen uitgebreid beschreven. Het leerlingboekje 'Feiten van NIX' kan apart door docenten besteld worden. De PDF van het boekje is toegevoegd om alvast in te zien. Voor les 1 en 4 zijn vier PowerPoints en twee vlogs beschikbaar.

Materiaal voor preventieprofessionals

In de handleiding voor professionals wordt het doel en de inhoud van Het Debat van NIX beschreven. Daarnaast wordt de rol van de preventieprofessional uitgelegd.

Product image

Feiten van NIX (Bundel van 25 stuks)

Alles wat je over alcohol en t... Bekijk dit product

Beleidsmateriaal

Scholen over tabak, alcohol en cannabis

We zien veel positieve ontwikkelingen bij scholen en ouders op het gebied van tabak, alcohol en cannabis voorlichting. We zien dat...

  • ...scholen veel actiever geworden zijn op de onderwerp tabak, alcohol en cannabis.
  • ...steeds meer scholen lessen aanbieden aan leerlingen over alcohol.
  • ...scholen steeds vaker ouders betrekken bij lessen over alcohol.
  • ...vrijwel alle ouders vinden dat een school rook- en alcoholvrij moet zijn.

Maar er is nog zeker winst te behalen. Belangrijke aandachtspunten voor de toekomst:

  • Op 42% van de scholen mogen leerlingen nog wel roken.
  • Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig is.
  • Het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs heeft vastgelegd in beleid is de afgelopen jaren weinig veranderd.

Lees meer in de factsheet voor beleidsmakers en preventie professionals over de veranderingen in het beleid van scholen van Voortgezet Onderwijs ten aanzien van het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in de periode van 2003 t/m 2015.

Rookvrij schoolterrein

Steeds meer scholen hebben een rookvrij schoolterrein. Het rookverbod op alle terreinen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteiten treedt in werking op 1 augustus 2020. Voor meer informatie zie www.rookvrijschoolterrein.nl of download de flyer voor basis- en voortgezet onderwijs.

Rookvrij schoolterrein

Lesmateriaal

Workshop Maklukzat

Handleiding voor de bovenbouw VO en MBO. In teams gaan leerlingen een eigen campagne ontwikkelen over het onderwerp NIX18. En met elkaar de wedstrijd aan en dingen met hun campagne mee naar de titel ‘de beste NIX18 campagne’. Ze bedenken samen een campagne en werken verschillende onderdelen uit die ze tot slot aan elkaar presenteren. U kunt in de handleiding lezen hoe u aan de slag kunt met de workshop MaklukZat.

workshop

Smokefree Challenge

Niet beginnen met roken, dát is de uitdaging. De Smokefree Challenge is onderdeel van het plan om roken onder jongeren in het vmbo (en mbo) te ontmoedigen. Leerlingen maken een klassikale niet-roken afspraak. De sociale druk om niet te beginnen met roken wordt daarmee vergroot. Wie het volhoudt, maakt kans op een uitje met de hele klas. Doel van de Challenge is voorkomen dat jongeren in de eerste klassen van het vmbo beginnen met roken. De klas gaat gezamenlijk de uitdaging aan om een half jaar niet te roken.

niet-roken afspraak

Richtlijnen Verslavingspreventie

De richtlijn ‘Verslavingspreventie binnen het onderwijs’ is ontwikkeld vanuit de werkgroep Onderwijs van VPN (Verslavingspreventie Nederland). De richtlijn is voor preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg en GGD’en. Het doel is professionals meer duidelijkheid te geven over de manier van werken, de beschikbare effectieve interventies en de theoretische onderbouwing bij preventie over roken, alcohol en drugs op scholen.

Richtlijn preventie

Alcoholvrije schoolfeesten

Happy Drinks

Aan alle goede dingen komt een eind. Zo ook aan de Happy Drinks activiteiten van het Trimbos-instituut. Het feit dat het Trimbos de activiteiten stopt, betekent gelukkig niet dat Happy Drinks helemaal verdwijnt. Pierre Wind heeft de website overgenomen en cateringopdrachten kunnen nog steeds via Dazzling Cocktails worden aangevraagd.

Product image

Inspiratiesheet alcoholvrij en NIX18

Bekijk dit product

Happy Drinks bar

Dazzling Cocktails heeft een oude vintage Piaggio omgebouwd tot een unieke mobiele Happy Drinks-bar. De Happy Drinks Piaggio is goed in te zetten op evenementen en festivals. Bent u ook geïnteresseerd om de Piaggio in te zetten? Neem dan contact op met Dazzling Cocktails.

Alcoholvrije bar

Happy Drinks receptenboek

Om een feestelijk alternatief te bieden voor drankjes met alcohol.

Recepten

Inspirerende voorbeelden

Hier Fix je NIX

Gooi en Vechtstreek lanceerde in het najaar van 2019 een eigen regionale campagne Hier Fix je NIX. Een gezamenlijk initiatief van gemeenten, scholen en sportverenigingen om jongeren minder te laten drinken. Er werden verschillende campagne materialen ontwikkeld om zowel ouders, scholen, sportclubs als horeca en winkels te ondersteunen om de NIX18 boodschap uit te dragen. Er werd een gezamenlijk doel geformuleerd: door een heldere grens te stellen en die actief uit te dragen, helpen we jongeren om niet in de verleiding te komen. En we helpen elkaar door te laten zien dat we de norm NIX18 steunen.

Regionale campagne

Veelgestelde vragen

Na hun achttiende verjaardag worden jongeren in staat geacht om zelfstandig beslissingen over hun gezondheid te kunnen nemen. Voor die tijd helpt het als ouders duidelijk zijn over niet roken en niet drinken. Als ouders in gesprek met hun kind blijven, regels stellen en het goede voorbeeld geven, neemt de kans dat hun kinderen beginnen met roken of drinken af. Gelukkig maar, want alcohol en tabak zijn extra schadelijk tijdens de groei. Het brein ontwikkelt zich tot gemiddeld het 25ste levensjaar. Roken en drinken kan die ontwikkeling beïnvloeden. Bij mensen die al jong regelmatig drinken, is de kans op verslaving op latere leeftijd groter. Ook raken jongeren veel sneller verslaafd aan nicotine. En hoe eerder verslaafd, des te meer sigaretten ze op latere leeftijd per dag roken. Dan is het nog lastiger om te stoppen. Als je voor je achttiende niet rookt, dan is de kans dat je nooit begint groter.

nix18voorprofs logo nix18