De POH-GGZ

Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid inzet POH-GGZ

In bijna alle huisartsenpraktijken is inmiddels een POH-GGZ werkzaam. Weinig is echter nog bekend over de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die de POH-GGZ biedt, en of verschillen tussen praktijken in hoe de functie is georganiseerd hierbij een rol spelen. De LV POH-GGZ en het Trimbos-instituut gaan daarom onderzoeken hoe de functie POH-GGZ het beste georganiseerd en uitgevoerd kan worden. Zodat patiënten en hulpverleners tevreden zijn, en de hulpverlening door de POH-GGZ effectief is, tegen aanvaardbare kosten.

Doet u mee?

Wij zoeken 50 koppels van huisarten en een POH-GGZ.
Meer informatie over het onderzoek in de bijlage (PDF).