Organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de praktijk

• Wat is de variatie tussen POH’s-GGZ? • Wat zijn ervaren succesfactoren en verbeterpunten?

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een (steeds) belangrijke(re) rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Desondanks is er tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ.

Om bij te dragen aan het opvullen van deze kennislacunes heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) een meerjarige onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken.

Dit rapport beschrijft twee deelonderzoeken die gericht zijn op het beantwoorden van de volgende twee onderzoeksvragen:

a. Welke variatie bestaat er tussen POH’s-GGZ in de organisatie en uitvoering van de functie in de dagelijkse praktijk?

b. Wat zijn de ervaringen van POH’s-GGZ, huisartsen, andere zorgverleners, managers van zorgorganisaties en vertegenwoordigers van verzekeraars met de functie POH-GGZ, en welke succesfactoren en verbeterpunten dragen volgens hen bij aan een optimale organisatie en uitvoering van de functie in de dagelijkse praktijk?

 

Zie ook:
AF1926 Functie POH-GGZ - succesfactoren en verbeterpunten

AF1937 Wat vinden patiënten van de POH-GGZ?

AF1938 Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ

 

Auteur J. Nuijen, A. Kenter, L. Ringoir
Jaar

Auteur

, ,

Pagina's

94

SKU AF1936
Category Rapporten