Functie POH-GGZ - succesfactoren en verbeterpunten

Factsheet onderzoek

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een (steeds) belangrijke(re) rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Desondanks is er tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ.

Om deze kennislacunes te helpen vullen heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) een meerjarig onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken. Deze factsheet geeft een samenvatting van de bevindingen en conclusies van de deelonderzoeken.

 

Gratis download

Producttype
Factsheets
Pagina's
24
Productnummer
AF1926
Jaar van uitgave
2021
Auteur
J. Nuijen, A. Kenter, B. Wijnen, L. Ringoir

ggz huisarts HuisartsGGZ