Wat vinden patiënten van de POH-GGZ?

Patiëntervaringen, patiënttevredenheid, en beïnvloedende factoren

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een (steeds) belangrijke(re) rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Desondanks is er tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ.

Om bij te dragen aan het opvullen van deze kennislacunes heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) een meerjarige onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken.

Dit rapport beschrijft twee deelonderzoeken die gericht zijn op het beantwoorden van de volgende twee onderzoeksvragen:

a) Wat zijn de ervaringen van patiënten met de functie POH-GGZ, en welke succesfactoren en verbeterpunten dragen volgens hen bij aan een optimale organisatie en uitvoering van de functie in de dagelijkse praktijk?

b) Hoe tevreden zijn patiënten over de hulpverlening van de POH-GGZ, en welke kenmerken van de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ hangen hiermee samen?

Zie ook:
AF1926 Functie POH-GGZ - succesfactoren en verbeterpunten

AF1936 Organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de praktijk

AF1938 Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ

Auteur J. Nuijen, A. Kenter, W. den Hollander, L. Ringoir
Jaar

Auteur

, , ,

Pagina's

102

SKU AF1937
Category Rapporten