Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ

Welke kenmerken van de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ hebben invloed?

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een (steeds) belangrijke(re) rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Desondanks is er tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ.

Om bij te dragen aan het opvullen van deze kennislacunes heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) een meerjarige onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken.

Dit rapport beschrijft twee deelonderzoeken die gericht zijn op het beantwoorden van de volgende twee onderzoeksvragen:

a) Welke kenmerken van de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ hangen samen met de ernst van angst-, depressie- en/of spanningsklachten bij patiënten na 3 en 12 maanden follow-up na intake bij de POH-GGZ?

b) Welke kenmerken van de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ hangen samen met de doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ na 3 en 12 maanden follow-up na intake bij de POH-GGZ?

Zie ook:
AF1926 Functie POH-GGZ - succesfactoren en verbeterpunten

AF1936 Organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de praktijk

AF1937 Wat vinden patiënten van de POH-GGZ?

Auteur J. Nuijen, B. Wijnen, A. Kenter, L. Ringoir
Jaar

Auteur

, , ,

Pagina's

92

SKU AF1938
Category Rapporten