Ambulantisering

De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen gaat ingrijpend veranderen. Een deel van de bedden maakt plaats voor meer en betere ambulante zorg. Ondertussen spelen gemeenten een belangrijke rol in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hoe het toekomstige zorglandschap voor deze groep er precies uit zal gaan zien is nog onzeker. Zeker is wel dat zowel instellingen als gemeenten en zorgverzekeraars nog voor veel vragen en uitdagingen staan.

Aan de ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ liggen verschillende motieven ten grondslag. Bij het Trimbos-instituut vinden we het vooral belangrijk dat de hervormingen leiden tot meer kansen op een zelfstandig, gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Als dat lukt, profiteert daar ook de (lokale) samenleving van. 

Ambulantisering: kennis is belangrijk

Kennis is belangrijk om de ambulantisering op regionaal en lokaal niveau te laten slagen. Dan gaat het om kennis van bijvoorbeeld:

  • Ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • het actuele ambulante en intramurale voorzieningenaanbod (landelijk, regionaal en lokaal);
  • effectieve organisatie van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • veelbelovende innovatieve ontwikkelingen;
  • mogelijke toekomstscenario’s.

Het Trimbos-instituut verzamelt die kennis, monitort landelijke en regionale ontwikkelingen en ondersteunt instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars om gezamenlijk vorm te geven aan het ambulantiseringstraject.

Planting a tree

On Recovery, Empowerment and Experiential Expertise · 2017

Download

Samen werken aan herstel

Van ervaringen delen naar kennis overdragen · 2017

Download

HEE!

Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie · 2017

Download

Freedom First

Een onderzoek naar de ervaringen met wijkgerichte ggz-zorg in Triëst, Italië en de betekenis hiervan in Nederland. · 2015

Factsheet Panel Psychisch Gezien - Werk, eenzaamheid en stigma

Het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen · 2015

Download

Landelijke Monitor Intramurale GGZ

Tweede meting - 2013 · 2015

Download

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Ambulantisering in de GGZ iets in beweging
4 december 2018 - In de GGZ lijkt een lichte verschuiving plaats te vinden waarin intensieve ambulante zorg opkomt en klinische zorg..
Resultaten ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ gebundeld
22 juni 2018 - Het programma 'Nieuwe wegen GGZ en opvang’ was een tweejarige landelijke ontdekkingsreis in het sociaal domein met als..
Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis?
7 mei 2018 - Politie en huisartsen schakelen de GGZ-crisisdienst in als iemand met spoed psychiatrische hulp nodig heeft. Landelijk..

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Knispel, A., Hoof, F. van (2013). Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning: een internationale vergelijking van overheidsbeleid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Meer publicaties over dit thema