Ambulantisering

De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen gaat ingrijpend veranderen. Een deel van de bedden maakt plaats voor meer en betere ambulante zorg. Ondertussen spelen gemeenten een belangrijke rol in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hoe het toekomstige zorglandschap voor deze groep er precies uit zal gaan zien is nog onzeker. Zeker is wel dat zowel instellingen als gemeenten en zorgverzekeraars nog voor veel vragen en uitdagingen staan.

Aan de ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ liggen verschillende motieven ten grondslag. Bij het Trimbos-instituut vinden we het vooral belangrijk dat de hervormingen leiden tot meer kansen op een zelfstandig, gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Als dat lukt, profiteert daar ook de (lokale) samenleving van. 

Ambulantisering: kennis is belangrijk

Kennis is belangrijk om de ambulantisering op regionaal en lokaal niveau te laten slagen. Dan gaat het om kennis van bijvoorbeeld:

  • Ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • het actuele ambulante en intramurale voorzieningenaanbod (landelijk, regionaal en lokaal);
  • effectieve organisatie van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • veelbelovende innovatieve ontwikkelingen;
  • mogelijke toekomstscenario’s.

Het Trimbos-instituut verzamelt die kennis, monitort landelijke en regionale ontwikkelingen en ondersteunt instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars om gezamenlijk vorm te geven aan het ambulantiseringstraject.

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Toegang maatschappelijke opvang opnieuw onderzocht
22 december 2017 - Het komt nog steeds voor dat dakloze mensen niet in de opvang terecht kunnen doordat gemeenten en opvanginstellingen te..
Ambulantisering in de GGZ: moeilijk te sturen
22 december 2017 - Staatssecretaris Blokhuis heeft vandaag het derde jaarrapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming..
Cliëntgerichte ggz centraal op internationaal congres Zagreb
13 maart 2017 - Vorige week organiseerde het Trimbos-instituut samen met haar Nederlandse partners in Zagreb een internationaal..

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Knispel, A., Hoof, F. van (2013). Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning: een internationale vergelijking van overheidsbeleid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Meer publicaties over dit thema