(Online) gokverslaving

Sinds de recente legalisering van online gokken zijn er veel gokreclames. Nederlanders worden verleid om te gaan gokken bij de nieuwe, legale aanbieders. Maar gokken kan ook leiden tot persoonlijke en maatschappelijke schade. Er zijn zorgen dat de problemen door online gokken zullen toenemen. Maar er zijn weinig harde cijfers: monitoring van de ontwikkelingen en onafhankelijk onderzoek is hard nodig.

Vragen?

featured_image
Tony van Rooij
Projectleider Gamen, Gokken en Digitale Balans (Jeugd)

Hulp nodig als speler of naaste?

Heeft u hulp nodig als speler of als naaste? Ga naar loketkansspel.nl

Feiten en cijfers

Er zijn weinig recente feiten en cijfers over gokken, gokverslaving en gokproblemen. Monitoring van de actuele ontwikkelingen in het goklandschap en onafhankelijk onderzoek is hard nodig.

Legalisering online gokken

De Wet kansspelen op afstand (KOA) is op 1 april 2021 in werking gegaan. Deze wet is een aanvulling op en wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok) en heeft het Nederlandse kansspellandschap grondig veranderd. Met deze wet is online gokken – bij vergunninghouders – namelijk legaal geworden. Doordat online gokken legaal is, verwachten we dat een nieuwe groep spelers verleid worden te gaan gokken. Dat kan leiden tot financiële en psychische problemen, vooral bij potentieel kwetsbare groepen zoals mensen met een lage sociaal economische status (SES), adolescenten, jongvolwassenen, mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en allochtonen.

"De nieuwe legale goksites zouden moeten beschermen, maar verslaafden verliezen er tienduizenden euro's per maand", aldus Pointer. In de aflevering 'Online gokken verslaafd' van Pointer geeft onder anderen Tony van Rooij (Projectleider Gamen, Gokken en Digitale Balans) toelichting. Aanvullend schreef hij een blog hierover.

(Online) gokverslaving voorkomen

Nieuwe waarschuwingstekst voor kansspelen

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’

Vanwege de risico’s die deelname aan kansspelen met zich mee brengt, is in de nieuwe wet Kansspelen op afstand (1 april 2021) vastgelegd dat vergunninghouders een waarschuwingstekst moeten plaatsen op wervings- en reclameactiviteiten. De huidige slogan ‘Speel bewust, 18+’ werd in een Kamerdebat als ‘te licht’ en ‘te aansporend’ bestempeld. Daarom is er een nieuwe waarschuwende tekst ontwikkeld: ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’.  Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de totstandkoming van de nieuwe waarschuwende tekst gefaciliteerd. Het Trimbos-instituut organiseerde de ontwikkeling van de nieuwe tekst via een subsidie. Het projectteam dat deze opdracht uitvoerde bestond uit medewerkers van het Trimbos-instituut en medewerkers van bureau Dijksterhuis en van Baaren (D&B). Lees meer….

Aanbevelingen voor preventie

Het Trimbos-instituut heeft samen met Resultaten Scoren en het Centrum voor Verantwoord Spelen het ‘Preventieplan Kansspelen op Afstand’ opgesteld. Het plan bevat preventiekoersen en aanbevelingen om (online) kansspelproblematiek te voorkomen en terug te dringen. Lees meer…

E-learning Gokproblematiek

De gratis en praktische e-learning ‘Gokproblematiek’ is voor POH-GGZ, huisartsen, psychologen en/of hulpverleners in de BGGZ en Schuldhulpverleners. In deze e-learning leert u theorie en praktische informatie toe te passen in de praktijk.

Waar onderzoek naar gokverslaving zich op moet richten

Waar moet toekomstig onderzoek naar (online) gokken zich op richten? Waar zitten de grootste uitdagingen? Onze Kennisagenda (Online) Gokken geeft dit overzichtelijk weer. De aandachtspunten zijn vanuit het Trimbos-instituut geschreven. Maar de signalen rondom kansspelen komen ook vanuit zorgprofessionals, kansspelaanbieders, onderzoekers en beleidsmakers.

Er wordt een nieuw onderzoeksfonds opgezet door ZonMw voor onderzoek naar gokverslaving (kansspelverslaving). Het onderzoeksfonds gaat zich richten op de preventie van gokproblemen en gokgerelateerde schade, betere behandeling van mensen met gokproblemen en maatwerk wat betreft kwetsbare groepen. Ook komt er aandacht voor de fysieke en digitale omgeving van speelgedrag, reclame, en het ontwerp van gokproducten. In opdracht van ZonMw heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese en onderzoeksagenda opgesteld als sturing op de inhoudelijke invulling van het op te zetten onderzoeksfonds.

Advies over prioritering binnen het onderzoeksprogramma preventie van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek

In opdracht van de Kansspelautoriteit heeft ZonMw een onderzoeksagenda Preventie van Kansspelverslaving ontwikkeld. Het doel van dit onderzoeksprogramma...

Lees meer >

Nine translations of Dutch gambling warning text

Licensed gambling operators in the Netherlands are legally bound to inform consumers about gambling risks when advertising gambling products. In 2021 a ...

Lees meer >

Verantwoorde communicatie (gok)gedrag

De Wet kansspelen op afstand gaat het Nederlandse kansspellandschap grondig veranderen vanaf 2021. De meest in het oog springende verandering is dat de ...

Lees meer >

Actueel