Kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek

Kennissynthese en onderzoeksagenda

De Wet kansspelen op afstand (KOA) is een aanvulling op en wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok) en gaat het Nederlandse kansspellandschap grondig veranderen vanaf 2021. De meest in het oog springende verandering is dat de online kansspelmarkt in Nederland wordt gereguleerd.

De Kansspelautoriteit kan onder strikte voorwaarden, waaronder beperkingen aan marketing, een vergunning verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. De voorwaarden zijn gericht op het creëren van een veilig speelaanbod voor de Nederlandse consument. Bescherming van de consument tegen misleiding, voorkomen van verslaving en verhinderen van criminaliteit (witwassen) staan hierbij centraal.

De Wet kansspelen op afstand (KOA) is op 1 april 2021 in werking gegaan. De eerste vergunningen voor online kansspelaanbieders zullen zes maanden daarna worden verleend. Hiermee is de opening van de online kansspelmarkt voorzien op 1 oktober 2021. Op basis van deze nieuwe wet zullen kansspelaanbieders via de kansspelheffing gaan bijdragen aan onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, in de volksmond bekend als gokverslaving.

Dit toekomstige onderzoek moet zich richten op de meerdere zaken, bijvoorbeeld online en offline interventies gericht op de preventie van kansspelproblematiek, waaronder de vroegsignalering van problemen en geïndiceerde preventie. Het gaat ook om de behandeling van kansspelverslaving, toeleiding naar behandeling en nazorg. Om maatwerk in preventie en interventie mogelijk te maken is onderzoek onder kwetsbare groepen en naar kansspelkenmerken en de bredere fysieke en digitale omgeving eveneens belangrijk (bv. reclame).

ZonMw wil vooruitlopend op een mogelijk onderzoeksprogramma Preventie Kansspelverslaving een kennissynthese en onderzoeksagenda laten ontwikkelen over de preventie en behandeling van kansspelverslaving. Deze rapportage bevat deze kennissynthese en onderzoeksagenda.

Zie ook: Advies over prioritering binnen het onderzoeksprogramma preventie van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek

Auteur A.J. van Rooij, A. Tuijnman, M. Kleinjan
Jaar

Auteur

, ,

Pagina's

87

SKU AF1959
Category Rapporten