Preventieplan om online gokverslaving te voorkomen

Preventieplan om online gokverslaving te voorkomen

Hoe voorkom je verslaving aan online gokken? Met het oog op de beoogde openstelling van de Nederlandse online kansspelmarkt, vermoedelijk in 2017, is dat een relevante vraag. Het Trimbos-instituut maakte een preventieplan met daarin aanbevelingen voor preventie om online kansspelverslavingsproblematiek in Nederland te voorkomen en terug te dringen.

Momenteel zijn er wetsvoorbereidingen gaande die het mogelijk moeten maken om als kansspelaanbieder vanaf 2017 online kansspelen aan te bieden in Nederland. Daarmee gaat een nieuwe markt open voor spelers. Zoals bekend kan gokken leiden tot financiële en psychische problemen. Bij de openstelling van de markt is het daarom goed om ook meteen na te denken over de vraag hoe deze problemen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Potentieel kwetsbare groepen daarbij zijn mensen met een lage sociaal economische status (SES), adolescenten en jongvolwassenen, mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en allochtonen.

Aanbevelingen
Voor het ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Kansspelautoriteit maakte het Trimbos-instituut samen met Resultaten Scoren en het Centrum voor Verantwoord Spelen daarom een preventieplan met aanbevelingen. De focus in dat plan ligt op preventieve interventies die maatschappelijke organisaties kunnen aanbieden aan zowel recreatieve, risico als problematische spelers. Het plan beschrijft wat instellingen voor verslavingszorg, financiële hulpdiensten en andere zorg- en hulpverleners kunnen inzetten aan interventies gericht onder de algehele bevolking en in specifieke risicogroepen. Denk daarbij aan het verstrekken van objectieve informatie over de risico’s van kansspelen, deskundigheidsbevordering van professionals, aansluiten bij bestaande preventieprogramma’s en het oprichten van een preventieloket.

Van aanbevelingen naar preventiekoersen
Naast wat er concreet mogelijk is aan preventief interveniëren gaat het plan in op de vraag wat er de komende jaren in algemene zin nodig is voor effectieve preventie van online kansspelverslavingsproblematiek. Zo wordt in het preventieplan de aanbeveling gedaan om te investeren in de ontwikkeling van evidence-based interventies en wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies op het terrein van kansspelverslavingsproblematiek. Daarnaast wordt aanbevolen om meer zicht te ontwikkelen op de prevalentie van problematisch gokken bij kwetsbare groepen.

Lees hier Preventieplan Kansspelen op Afstand

Meer over dit thema