Nieuws |

Nieuwe kansspelwet: ondersteunende informatie en e-learning gokken vernieuwd

Nieuwe kansspelwet: ondersteunende informatie en e-learning gokken vernieuwd

Per 1 april 2021 wordt de nieuwe kansspelwet van kracht: de wet Kansspelen Op Afstand (KOA). Met deze wet wordt online gokken – bij vergunninghouders - legaal. Met oog op deze nieuwe wet hebben wij de informatie op gokkeninfo.nl en de e-learning ‘Gokproblematiek’ geactualiseerd.

Website met informatie over gokken en gokproblematiek

Gokkeninfo.nl biedt informatie over gokken en gokproblematiek. De website is een initiatief van Verslavingskunde Nederland en het Trimbos-instituut en heeft tot doel om spelers, naasten, zorgprofessionals als kansspelaanbieders objectieve informatie te geven en de drempel naar zorg te verlagen indien nodig. Denk hierbij aan de nieuwste ontwikkelingen rondom de wet, cijfers over gokken, de risico’s van gokken, een zorgkaart en een zelftest.

E-learning gokproblematiek

De gratis en praktische e-learning ‘Gokproblematiek’ voor POH-GGZ, huisartsen, psychologen en/of hulpverleners in de BGGZ en Schuldhulpverleners sluit aan op de website gokkeninfo.nl. In deze e-learning leert u de aangeboden theorie en praktische informatie op de website toe te passen in de praktijk. De e-learning geeft u middels het oefenen met twee casussen inzicht in:

  • Waarom gokproblematiek een belangrijk onderwerp is voor u als eerstelijns professional.
  • Wat gokproblematiek precies is.
  • Hoe gokproblematiek tijdig gesignaleerd kan worden.
  • Omgang en communicatie met de cliënt.
  • Welke mogelijkheden tot doorverwijzing er zijn voor cliënten met gokproblematiek.

Daarnaast wordt een memotrainer aangeboden waarmee u kunt oefenen met de theorie. U krijgt hierbij over langere periode vragen rondom het thema gokproblematiek aangereikt.

We stellen het op prijs als u deze e-learning onder de aandacht kunt brengen in uw netwerk.

Per 1 oktober 2021 vervangt loketkansspel.nl (beheerd door HANDS 24×7) de website gokkeninfo.nl. Loket Kansspel helpt spelers en familie van de speler bij problemen met gokken. Het Loket is open vanaf 1 oktober 2021. U kunt het loket dag en nacht bellen. Ga naar loketkansspel.nl voor meer informatie

Meer info en aan de slag

Meer over dit thema

Philip van der Wardt
Projectmedewerker Publieksinformatie