Preventieplan: online gokverslaving voorkomen

Hoe voorkom je verslaving aan online gokken? Dit is sinds de legalisering van online gokken een nog belangrijkere vraag geworden. Het Trimbos-instituut maakte een preventieplan met aanbevelingen voor preventie om online kansspelverslavingsproblematiek te voorkomen en terug te dringen.

De Wet kansspelen op afstand (KOA) is op 1 april 2021 in werking gegaan. Deze wet is een aanvulling op en wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok) en heeft het Nederlandse kansspellandschap grondig veranderd. Met deze wet is online gokken – bij vergunninghouders – namelijk legaal geworden. Doordat online gokken legaal is, verwachten we dat een nieuwe groep spelers verleid wordt te gaan gokken. Dat kan leiden tot financiële en psychische problemen, vooral bij potentieel kwetsbare groepen zoals mensen met een lage sociaal economische status (SES), adolescenten, jongvolwassenen, mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en allochtonen.

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Kansspelautoriteit maakte het Trimbos-instituut samen met Resultaten Scoren en het Centrum voor Verantwoord Spelen daarom een preventieplan met aanbevelingen. Het plan focust op preventieve interventies die maatschappelijke organisaties kunnen aanbieden aan recreatieve spelers, risicospelers en problematische spelers.

Aanbevelingen

We geven aan welke interventies instellingen voor verslavingszorg, financiële hulpdiensten en andere zorg- en hulpverleners kunnen inzetten bij het algemeen publiek en bij risicogroepen. Zoals het geven van objectieve informatie over de risico’s van kansspelen; deskundigheidsbevordering van professionals; het aansluiten bij bestaande preventieprogramma’s; en het oprichten van een preventieloket.

Van aanbevelingen naar preventiekoers

Ook geven we in het plan advies over de preventiekoers van online kansspelverslaving: wat is er de komende jaren nodig voor een effectief preventiebeleid? We adviseren onder andere om te investeren in de ontwikkeling van evidence-based interventies en wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies op het gebied van kansspelverslaving. Daarnaast bevelen we aan meer zicht te krijgen op de prevalentie van problematisch gokken bij kwetsbare groepen.

Product image

Preventieplan Kansspelen op Afstand

Bekijk dit product