Problematisch gamen en gameverslaving

Het Trimbos-instituut biedt actuele informatie over en ondersteuning bij problematisch gamen en gameverslaving. Wij ondersteunen professionals en ouders via diverse informatiekanalen. Serious gaming biedt ook veel nieuwe mogelijkheden. Zo zijn wij nauw betrokken bij een innovatief onderzoek naar video games ter preventie en behandeling van angst en depressie bij kinderen en adolescenten.

Informatie en ondersteuning bij problematisch gamen en gameverslaving

Hoewel het aantal gameverslaafden in absolute aantallen relatief beperkt is, blijken er in de praktijk veel vragen te leven bij professionals, ouders en anderen in de omgeving van gamers. Het Trimbos-instituut maakt toegankelijke kennisproducten en biedt ondersteuning  aan (problematische) gamers en de professionele en sociale omgeving van deze doelgroep. Zo kunt u voor betrouwbare informatie en ondersteuning terecht bij de Gamen Infolijn en www.gameninfo.nl en hebben we foldermateriaal beschikbaar om (problematisch) gamen bespreekbaar te maken met  jongeren en ouders.

Op 5 april 2016 heeft het Trimbos-instituut een symposium over preventie van problematisch gamen gehouden. Het symposium ‘The next level’ was bedoeld om te informeren en te inspireren, voor iedereen die zich met preventie van problematisch gamen bezighoudt. U kunt de presentaties van het symposium op gameninfo bekijken.

Preventie problematisch gamen

Het Trimbos-instituut heeft een aanbeveling geschreven voor preventie bij problematisch gamen. Hierin worden concrete aanbevelingen gedaan die u kunt inzetten ter preventie van problematisch gamen.

Serious gaming als preventie- en behandelinstrument bij angst en depressie onder jeugd

Hoe kun je serious gaming inzetten het voorkomen en de behandeling van angst en depressie onder jongeren? Het Trimbos-instituut is betrokken bij een multidisciplinair onderzoeksprogramma. Dat stelt zich ten doel om twee interactieve, stimulerende en kwalitatief hoogstaande video games voor kinderen en jongeren te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Het project loopt van maart 2015 tot maart 2020.

> Lees meer over het onderzoek

Een verkenning naar de digitale disbalans in het voortgezet speciaal onderwijs

Voor de meeste leerlingen zijn gamen en sociale media een leuke hobby. Echter zijn er ook nadelige gevolgen van beeldschermgebruik. Er worden zorgen geu...

Lees meer >

Aanbod Helder op School (Bundel 50 stuks)

Helder op School doet dit door hen te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen of gebruik te maken van soci...

Lees meer >

Folderset Helder op School

Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen van middelengebruik en overmatig gamen en hen te ...

Lees meer >

Actueel