Voorlichting voor gamers en ouders: gameninfo.nl

Hoewel het aantal gameverslaafden in absolute aantallen relatief beperkt is, blijken er in de praktijk veel vragen te leven bij professionals, ouders en anderen in de omgeving van gamers. Bij de Gamen Infolijn en gameninfo.nl kunt u terecht voor betrouwbare informatie over en ondersteuning bij problematisch gamen en gameverslaving.

Gamen Info

De website www.gameninfo.nl en de Gamen Infolijn (0900-1995) zijn onafhankelijke informatiekanalen met actuele, wetenschappelijk onderbouwde informatie over problematisch gamen en gameverslaving. De website en telefoonlijn bieden:

 • Algemene informatie over recreatief gamen, problematisch gamen en gameverslaving.
 • Advies en hulp hoe om te gaan met een problematisch gamer of gameverslaafde.
 • Advies en hulp aan jongeren & volwassenen die problematisch gamen of gameverslaafd zijn.
 • Doorverwijzing naar andere informatiekanalen en hulpverlening.

Film over gamen

Op gameninfo.nl kunt u ook de film ‘To game, or not to game’ vinden. Dit drieluik is gemaakt om wederzijds begrip te kweken wanneer binnen een gezin sprake is van overmatig gamen. Bekijk hier de trailer:

Doelgroep

 • De persoonlijke omgeving van jongeren en volwassenen die problematisch gamen of gameverslaafd zijn (zoals ouders, familie en vrienden).
 • De professionele omgeving van jongeren en volwassenen die problematisch gamen of gameverslaafd zijn (zoals begeleiders, hulpverleners en docenten).
 • Jongeren (12 t/m 18 jaar) die problematisch gamen of gameverslaafd zijn.
 • Volwassenen (18 t/m 35 jaar) die problematisch gamen of gameverslaafd zijn.

Infolijnen algemeen

Gameninfo.nl en de Gamen Infolijn zijn nauw verbonden met de backoffice van DrugsinfoAlcoholinfo en Rokeninfo. De informatievoorziening is anoniem, wetenschappelijk verantwoord, laagdrempelig en direct toegankelijk. De informatielijnen (0900–1995) hebben een tarief van €0,10 cent per minuut en zijn 7x24 uur bereikbaar via een Voice Response Systeem. Een persoonlijk gesprek met een medewerker is mogelijk op werkdagen tussen 9 en 17 uur. Voor professionals zijn de Infolijnen ook bereikbaar via een apart nummer: 030–2970555.

Website Uw kind en gamen

Een groot deel van de problematiek rondom gamen speelt zich binnen de perken van het gezin af. Vaak zijn het de ouders die hulp zoeken voor het probleem, en niet de problematische gamer zelf. Ouders kunnen bijvoorbeeld vragen en zorgen hebben over de mogelijke negatieve impact die de frequentie van het gamen kan hebben op de sociale ontwikkeling en het gedrag van hun kind. De website www.uwkindengamen.nl biedt toegankelijke informatie en advies aan ouders van (jonge) problematisch gamers. De website vormt een aanvulling op www.gameninfo.nl.

De website biedt

 • informatie om de kennis te bevorderen over het concept (problematisch) gamen.
 • kennis en handvatten voor de opvoeders van problematische gamers.
 • kennis en handvatten voor anderen in de sociale omgeving van problematische gamers.

Doelgroep

De ouders, verzorgers en andere opvoeders van problematische gamers (16 t/m 25 jaar), met name in een situatie waarin het betreffende kind nog thuis woont.

Een verkenning naar de digitale disbalans in het voortgezet speciaal onderwijs

Voor de meeste leerlingen zijn gamen en sociale media een leuke hobby. Echter zijn er ook nadelige gevolgen van beeldschermgebruik. Er worden zorgen geu...

Lees meer >

Aanbod Helder op School (Bundel 50 stuks)

Helder op School doet dit door hen te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen of gebruik te maken van soci...

Lees meer >

Folderset Helder op School

Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen van middelengebruik en overmatig gamen en hen te ...

Lees meer >