Behavioral design: de invloed van gameontwerpen

Het ontwerp van games kan het gedrag van de gamer sturen. We noemen dit ‘behavioral design’. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar (verschillende vormen van) gameontwerp en geeft beleidsadvies over dit soort gedragsbeïnvloeding.

Ethisch en verantwoord ontwerp van games

Verdienmodellen spelen een centrale rol in gameontwerp. Vroeger verdienden ontwikkelaars geld als mensen hun games kochten. Nu wordt er vooral geld verdiend met aankopen binnen de games. Dit worden ook wel in-game aankopen genoemd. Gebruikers van de game worden vaak door ‘manipulatief ontwerp’ gestimuleerd om meer tijd in het spel door te brengen en meer geld uit te geven. Soms is die sturing heel zichtbaar. Bijvoorbeeld een tijdelijk evenement in de game die je eigenlijk niet kan missen. Soms is de sturing onzichtbaar. Bijvoorbeeld via algoritmes die de beleving van de game onzichtbaar aanpassen. En sommige games frustreren de gamer bewust om een aankoop te stimuleren. Door manipulatieve ontwerpen komen de bescherming van kinderrechten en de bescherming van de mentale, sociale of lichamelijke gezondheid van de gamer soms onder druk te staan. Toch zijn er ook positieve ontwerpvoorbeelden, bijvoorbeeld games waarin positief gedrag wordt aangemoedigd.

Adviezen voor beleidsmakers en onderzoekers

Op dit moment zijn er nog onvoldoende regels en richtlijnen over gedragsbeïnvloeding in games en over hoe een game zo kan worden ontworpen dat de (financiële) gezondheid van de gamer goed beschermd wordt.  Het Trimbos-instituut en de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) bieden concrete beleidsadviezen en aanknopingspunten voor onderzoekers om hier verandering in te brengen.

> Lees het rapport ‘Behavioral design in video games’