Games om depressie of angst te voorkomen

Het Trimbos-instituut ontwikkelde in samenwerking met andere experts videogames ter preventie en behandeling van angst en depressie onder kinderen en adolescenten.

Serious gaming binnen de jeugd-GGZ

Angststoornissen behoren tot de meest gediagnosticeerde problemen bij jeugd: naar schatting heeft 17% tot 20% in de kindertijd of pubertijd last (gehad) van sterk verhoogde angstklachten of zelfs een angststoornis. Depressie behoort tot de top drie van oorzaken van de ziektelast van jeugd.  Eén op de vier jongeren ervaart voor zijn 18e symptomen van een depressieve stoornis. In de medische- en onderwijswereld zijn grote veranderingen gaande waarin toegepaste games (serious gaming) worden gebruikt als leermethode. Een methode die ook voor het bevorderen van de mentale gezondheid van kinderen en adolescenten heel waardevol kan zijn. Er zijn echter weinig gevalideerde games hiervoor. Om hier verandering in te brengen hebben experts de krachten gebundeld en twee videogames ontwikkeld.

Wij ontwikkelden toegepaste videogames

De experts binnen het onderzoeksproject “Development, testing and dissemination of video games that prevent and treat anxiety and depression in children and adolescents” hebben toegepaste videogames ontwikkeld om angst en depressie te voorkomen onder kinderen en jongeren. De games zijn vervolgens getest en internationaal geïmplementeerd. Het onderzoeksteam bestond uit het Trimbos-instituut, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Zuid-Californië, commerciële game bedrijven, Pluryn en GGZ Oost-Brabant. Het onderzoeksproject liep van maart 2015 tot maart 2020