Games om depressie of angst te voorkomen

Het Trimbos-instituut ontwikkelde in samenwerking met andere experts videogames ter ondersteuning van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met angst en depressie.

Applied gaming binnen de mentale gezondheidszorg

Angst- en depressieklachten komen bij veel kinderen en jongeren voor. Ongeveer 28% van de middelbare scholieren geeft aan emotionele problemen, zoals angst en depressie, te ervaren.  In de medische- en onderwijswereld zijn grote veranderingen gaande waarin toegepaste games (ook wel applied games genoemd) worden gebruikt als leermethode. Een methode die ook voor het bevorderen van de mentale gezondheid van kinderen en adolescenten heel waardevol kan zijn. Er zijn echter weinig gevalideerde games hiervoor. Om hier verandering in te brengen hebben experts de krachten gebundeld en videogames met dit doel ontwikkeld.

Wij ontwikkelden toegepaste videogames

De experts binnen het onderzoeksproject 'Development, testing and dissemination of video games that prevent and treat anxiety and depression in children and adolescents' hebben toegepaste videogames ontwikkeld en getest om kinderen en jongeren met angst en depressie te ondersteunen.  Het onderzoeksteam bestond uit het Trimbos-instituut, de Radboud Universiteit Nijmegen, , game bedrijven, Pluryn en GGZ Oost-Brabant. Het onderzoeksproject liep van maart 2015 tot juni 2020.