Gamen om depressie of angst te voorkomen

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar video games ter preventie en behandeling van angst en depressie onder kinderen en adolescenten.

In dit innovatieve onderzoeksprogramma worden theoretische inzichten over de ontwikkeling van psychische problemen en kennis en ervaring uit de klinische praktijk gebruikt om twee interactieve, stimulerende en kwalitatief hoogstaande video games voor kinderen en jongeren te ontwikkelen, te testen en te implementeren.

De toepassing van serious gaming binnen de jeugd-GGZ

Angststoornissen behoren tot de meest gediagnosticeerde problemen bij jeugd: naar schatting heeft 17 tot 20 procent in de kindertijd of pubertijd last (gehad) van sterk verhoogde angstklachten of zelfs een angststoornis. Depressie behoort tot de top drie van oorzaken van de ziektelast van jeugd, met een op de vier jongeren die symptomen van een depressieve stoornis ervaart voor het 18de levensjaar. In de medische en onderwijswereld zijn grote veranderingen gaande waarin toegepaste games worden gebruikt als leermethodieken. Het terrein van de geestelijke gezondheid is klaar voor een vergelijkbare revolutie. Echter, er zijn weinig tot geen gevalideerde games ter verbetering van de psychische gezondheid van kinderen en adolescenten.

Het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksproject “Development, testing and dissemination of video games that prevent and treat anxiety and depression in children and adolescents” heeft als doel om een multidisciplinair programma uit te voeren, waarin de cyclus van ontwikkeling, onderzoek, en implementatie van video games ter preventie en behandeling van angst en depressie onder kinderen en adolescenten centraal staat. Het programma is een samenwerkingsverband tussen het Trimbos-instituut, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Zuid-Californië, commerciële game bedrijven, Pluryn en GGZ Oost-Brabant. Het onderzoeksproject loopt van maart 2015 tot maart 2020.

In het vijfjarige project worden eerst twee prototypen video games ontwikkeld. In samenwerking met partners van universiteit, scholen en GGZ zullen deze prototypen getest worden in vier RCT’s (gerandomiseerd onderzoek met controlegroep). De twee video games zullen na doorontwikkeling worden geïmplementeerd en zullen uiteindelijk internationaal worden verspreid.