Ambulantisering: gevolgen van minder ggz-bedden en meer zorg in de wijk

Ambulantisering houdt in dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. Het streven is: minder en kortere psychiatrische opnamen en gelijktijdig verbetering van de ambulante zorg en ondersteuning.

Dit proces stelt gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen voor grote uitdagingen. De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen verandert ingrijpend en een deel van de bedden maakt plaats voor meer en betere ambulante zorg. Ondertussen spelen gemeenten een belangrijke rol in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het zorglandschap voor deze groep is constant in ontwikkeling. We volgen de ontwikkelingen en werken mee aan oplossingen voor ambulantiseringsvraagstukken.

Psychiatrie en samenleving: zoeken naar verbinding
Bijzonder hoogleraar Ambulantisering en Deïnstituitionalisering Hans Kroon gaat in zijn inaugurele rede in op de motieven voor deïnstitutionalisering van de geestelijke gezondheidszorg en bespreekt de stand van zaken en uitdagingen rond ambulantisering in Nederland. 
Lees de inaugurele rede van Hans Kroon

Zelfstandig, veilig en gezond leven

Aan de ambulantisering en hervorming van de langdurige ggz liggen verschillende motieven ten grondslag. Wij vinden het belangrijk dat de hervormingen leiden tot meer kansen op een zelfstandig, gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Als dat lukt, profiteert daar ook de (lokale) samenleving van.

Ambulantisering: kennis is belangrijk

Kennis is belangrijk om de ambulantisering op regionaal en lokaal niveau te laten slagen. Dan gaat het om kennis van bijvoorbeeld:

  • Ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van mensen met ernstige psychische aandoeningen
  • Het actuele ambulante en intramurale voorzieningenaanbod (landelijk, regionaal en lokaal)
  • Effectieve organisatie van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
  • Veelbelovende innovatieve ontwikkelingen
  • Mogelijke toekomstscenario’s.

Wij verzamelen die kennis, monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen en ondersteunen gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen om het ambulantiseringstraject gezamenlijk vorm te geven.

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA)
De verzamelde kennis over ambulantisering en hervorming van de GGZ, vindt u in de Landelijke Monitor Ambulantisering.

Download de Monitor Ambulantisering

Wilt u meer weten over dit dossier?

Hans  Kroon

Stuur een bericht aan contactpersoon Hans Kroon of bel +31 (0)30 - 2959(286)

Meer producten

Producten

Nieuws

Driekwart leden panel Psychisch Gezien heeft geen face to face contact met hulpverlener
13 mei 2020 - Slechts 26% van de 600 deelnemers van het panel Psychisch Gezien had eind april face-to-face contact met een..
Panel Psychisch Gezien zoekt nieuwe leden
12 februari 2020 - Het panel Psychisch Gezien – een landelijk panel van en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen – is op zoek..
Kwaliteit van leven bij ernstige psychische aandoening blijft fors achter
12 februari 2020 - De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeninge blijft fors achter bij die van de algemene..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Knispel, A., Hoof, F. van (2013). Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning: een internationale vergelijking van overheidsbeleid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Meer publicaties over dit onderwerp