Herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg helpt mensen met ernstige psychische problemen zichzelf te helpen. Herstel betekent hier geen genezing, maar weer zelf de regie over het leven voeren. Steeds meer organisaties omarmen deze herstelvisie. Herstelondersteunende zorg vergt een cultuuromslag: durf om cliënten het roer in handen te geven.

Effecten van herstelondersteuning

Herstelondersteuning sluit aan bij de mogelijkheden van uw cliënt. De diagnose is niet leidend. Deze visie heeft belangrijke effecten:

  • Het biedt een hoopvol perspectief voor cliënten die vaak chronisch belast zijn. Het benadrukt het belang van deelnemen aan maatschappelijke verbanden, aan nodig zijn en van betekenis zijn.
  • Zorginstellingen krijgen handvatten om hun werkprocessen aan te passen en middelen om medewerkers en cliënten te ondersteunen. Hierbij is veel aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen.
  • Ook in het sociale domein wint herstelondersteunende zorg aan belang. Gangbare termen zijn hier bijvoorbeeld participatie en eigen kracht.

Herstelvisie in de praktijk

Het Trimbos-instituut helpt u met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van initiatieven op het terrein van herstelondersteunende zorg. Dat doen wij door advies, training en scholing en het bieden van mogelijkheden voor empowerment. Bijvoorbeeld door HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid).

Advies over herstelondersteunende zorg?

Wilt u meer weten over herstelondersteunende zorg? Bijvoorbeeld hoe u ervaringsdeskundigheid inzet, of hoe herstelondersteunend u nu al te werk gaat? Neemt u dan contact met ons op.

Factsheet Herstel en Verslaving

Een uitgave van Verslavingskunde Nederland · 2018

Download

IPS werkt!

Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun · 2017

Planting a tree

On Recovery, Empowerment and Experiential Expertise · 2017

Download

HEE!

Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie · 2017

Download

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen · 2015

Download

Het gewone en het bijzondere

Een onderzoek naar ervaringskennis van succesvolle zorgmijders · 2013

Download

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid

Evaluatieonderzoek in 18 ggz-instellingen · 2012

Download

DVD Gekkenwerk - HEE in de psychiatrie

Documentaire over inzet ervaringsdeskundigen in hulpverlening · 2012

Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning

inventarisatie van initiatieven in Nederland · 2011

Recovery Oriented Practices Index ROPI

Index voor een herstelgerichte ggz (Klik door voor de ROPI-formulieren.) · 2011

Download

Werken met Begeleiders in de GGZ met Ervaringsdeskundigheid

Een onderzoek naar voordelen, valkuilen en belangrijke condties voor de inzet en scholing van BGE-ers · 2008

Nieuws

Herstelondersteunend handelingsplan voor de forensische zorg
1 juni 2018 - Hoe kun je herstelgericht werken binnen de beperkingen van een forensisch kader? Het 'Herstelondersteunend..
Nieuwe generieke module versterkt focus op herstel
30 oktober 2017 - De Generieke module Herstelondersteuning is online beschikbaar. Een breed samengestelde werkgroep heeft de module..
Eerste zorgstandaarden voor de ggz beschikbaar
26 oktober 2017 - De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu..

Publicaties

Boevink, W., Kroon, H., Delespaul, Ph., & Os. J. van (2017). Empowerment according to persons with severe mental Illness: development of the netherlands empowerment list and its psychometric properties. Open Journal of Psychiatry, 7(1). doi:10.4236/ojpsych.2017.71002

Boumans, J., & Muusse, C.M. (2017). De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment? Reflecties naar aanleiding van een onderzoek naar Enik Recovery College. Participatie en Herstel, 26(1), 3-13.

Muusse, C., & Rooijen, S. van (2017). Lessen uit Triëst? Van burgerrechten naar burgerschap. Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 26(3), 42-49.

Meer publicaties over dit thema

Inschrijven

Blijf op de hoogte, meldt u aan voor een van onze nieuwsbrieven