Depressie, angst en suïcidepreventie

Depressie: preventie werkt

In Nederland kampen jaarlijks 797.000 mensen met een depressie. De economische kosten zijn hoog. Depressie is de grootste oorzaak van verzuim op de werkvloer. Behandeling vermindert de ziektelast maar voor een deel. Preventie kan het aantal mensen dat ooit last krijgt van depressieve klachten met 20 tot 30 procent terugbrengen.

Meer over depressiepreventie

Angst en zorgmijden

Een derde (34 procent) van de mensen met een stemmings- of angststoornis in het afgelopen jaar maakte geen gebruik van de zorg. Vaak zijn hun problemen van voorbijgaande aard. Een kleine groep (4 procent) zou wel baat hebben bij hulpverlening. Deze groep mijdt de zorg uit schaamte of gebrek aan sociale steun.

Cijfers over angststoornissen en zorgmijden

Suïcide in Nederland

Vrouwen en mensen met een lagere schoolopleiding hebben een grotere kans op het ontwikkelen van suïcidegedachten dan mannen en hoger opgeleiden. Er bestaat een sterk verband met kindertrauma’s en eerdere psychische aandoeningen. Mishandeling en misbruik doen de kans om zelfmoordgedachten te ontwikkelen vier á vijf keer toenemen.

Rapport 'Suïcidaliteit in de bevolking'

Het Trimbos-instituut en depressie, angst en suïcidepreventie

Het Trimbos-instituut levert een innovatieve en (kosten)effectieve bijdrage aan de geestelijke gezondheid. Ons doel is het versterken van de mentale gezondheid en preventie van depressie, angststoornissen en suïcide; en de organisatie daarvan.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook ons aanbod van preventieve interventies, scholing voor professionals en praktische tools voor profssionals en gemeenten:

Bekijk het aanbod

Contactpersoon

Brigitte  Boon

Brigitte Boon

Neem contact op
+31 (0)30 - 2971(145)

Trimbos nieuws

Onderzoek naar suïcide en massamediale communicatie
12 oktober 2016 - Kan massamediale berichtgeving bijdragen aan suïcidepreventie, en zo ja: hoe? Dat is de centrale vraag in een nieuw..
Peelregio/Helmond gaat suïcide bij jongeren actief terugdringen
27 september 2016 - Storm Zuid Oost. Dat is de titel van het project voor depressie- en suïcidepreventie in Peelregio/Helmond dat na de..

Extern nieuws

Familievertrouwenswerk ggz start in het sociaal domein
17 oktober 2016, LSFVP - Familie van cliënten die specialistische geestelijke gezondheidszorg ontvangen, kan ondersteuning vragen aan een..
Helft van mensen met geestelijke gezondheidszorg werkt
10 oktober 2016, CBS - Ongeveer de helft van de 18- tot 75-jarigen die behandeld worden in de geestelijke gezondheidszorg heeft werk, ruim een..

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.