Welzijn jeugd

Het Trimbos-instituut geeft inzicht in de geestelijke gezondheid en het alcohol-, tabak- en drugsgebruik van de Nederlandse jeugd, doet onderzoek en biedt praktische tools om het welzijn van jongeren te vergoten.

"De adolescentie is een periode van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico's. Een belangrijke periode dus om in te investeren en om veel over te weten", zegt Marloes Kleinjan, Programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie

Marloes Kleinjan

Stuur een bericht aan contactpersoon Marloes Kleinjan of bel +31 (0)30 - 2971(194)

Feiten en cijfers

Geluk onder druk? Welbevinden jongeren

Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal welzijn van jongeren in Nederland onder druk staat. Met het onderzoek 'Geluk onder druk?' hebben we het mentaal welzijn van tieners onder de loep genomen. 

Belangrijkste uitkomsten

HBSC: welzijn van jongeren

Dit rapport bevat cijfers, feiten en trends over hoe gelukkig Nederlandse jongeren (11-16 jaar) zijn. Hoeveel van hen roken en drinken. Hoeveel tijd ze aan social media besteden en wanneer ze seksueel actief worden.

Belangrijkste uitkomsten

Factsheet: Mentale weerbaarheid op school

Jongeren brengen veel tijd op school door. Maakt dat het een goede plek voor het aanbieden van interventies gericht op mentale weerbaarheid en mentaal welbevinden? Deze factsheet zet de feiten op een rij.

Download gratis

Onderzoek

Kennisagenda mentale gezondheid jeugd

De Kennisagenda Mentale Gezondheid Jeugd van het Trimbos-instituut bevat de hiaten in de kennis die wij, maar ook professionals uit het onderwijs, de zorg en andere onderzoekers, signaleren op het gebied van bevorderen en monitoren van de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd.

Bekijk de kennisagenda

Waarom werkt Cognitieve Gedragstherapie?

Het Trimbos-instituut is onderdeel van het Consortium Angst en Depressie bij Jongeren. Samen met andere partijen onderzoeken we welke elementen depressie-interventies effectief maken, zoals bij cognitieve gedragstherapie (CGT).

Onderzoek naar CGT 

Tools

Signaleren problemen op school

Deze toolkit van Welbevinden op School (onderdeel van Helder op School) helpt docenten in het (primair) onderwijs sociaal emotionele problemen tijdig te signaleren.

Bekijk de toolkit

Family Check-up

Deze interventie helpt (probleem)gezinnen bij de opvoeding.

Bekijk de Family Check-up

Rondom Jong

Rondom Jong is een wegwijzer voor professionals die depressiepreventie voor jongeren beter willen organiseren.

Zo werkt Rondom Jong

Werken aan welbevinden op school

Ga aan de slag met sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen op school. Het programma Welbevinden op School biedt Gezonde School adviseurs en scholen handvatten.

Bekijk dit programma

"Als een kind zich niet goed voelt heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat, dan is de basis gelegd voor onderwijs", pleit Else Marijke Boekbinder (Intern Begeleider ‘De Parkschool’, Delft)

Een kijkje in de klas

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Aanbod voor jongeren

Online interventies

We bieden, samen met GGZ-instellingen die de uitvoering doen, Gripopjedip.nl  en Kopstoring.nl aan. Dit is online aanbod voor jongeren met depressieklachten en voor jongeren met een ouder met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO). Bij beide interventies initiëren we trajecten voor doorontwikkeling, onderzoek en brede implementatie.

Grip op je dip

Grip op je dip helpt jongeren tussen 16 en 25 jaar die niet lekker in hunvel zitten met:

 • tips en informatie over dips en depressie
 • mogelijkheid om te mailen met een dipdeskundige
 • anoniem ervaringen uit te wisselen met anderen
 • een online cursus te volgen om grip op je dip te krijgen

Ga naar Grip op je Dip

Kopstoring

Kopstoring is voor jongeren met een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen. Jongeren kunnen er:

 • informatie vinden over psychische aandoeningen en verslaving
 • anoniem een gratis groepscursus volgen
 • vragen stellen aan deskundigen (via e-mail)
 • verhalen van anderen lezen en eigen ervaringen delen

Ga naar Kopstoring.nl

Zijn jongeren gelukkig?

Wat we dankzij HBSC wél weten

HBSC is een representatief onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de schoolgaande jeugd van 11 tot en met 16 jaar. Onderwerpen zijn onder andere middelengebruik, seksualiteit en welbevinden. Het onderzoek wordt elke vier jaar herhaald in 48 landen. 

Nederlandse basisscholieren beoordelen hun leven gemiddeld met een 8,3. Middelbare scholieren met een 7,6. Daarmee zijn Nederlandse jongeren de gelukkigste van Europa. Ze zijn overwegend positief over hun relatie met hun ouders, vrienden en klasgenoten.

Tegelijkertijd laat HBSC zien dat 1 op de 5 jongeren last heeft van emotionele problemen. De helft van de Nederlandse jeugd ervaart psychosomatische klachten, zoals slaapproblemen, hoofdpijn en zenuwachtigheid. Het gaat op een aantal vlakken dus niet goed met Nederlandse jongeren.

Bekijk het HBSC-onderzoek

Feiten en cijfers over middelengebruik scholieren

Wat we ondanks HBSC nog niet weten

HBSC geeft een goed beeld van de jeugd; ook kwetsbare jongeren nemen deel. Wat het HBSC-onderzoek niet vertelt is hoe kwetsbaar deze groep precies is. En welke psychische klachten en stoornissen precies spelen binnen deze groep. HBSC is een momentopname die elke vier jaar plaatsvindt, met steeds andere deelnemers. We volgen ondervraagde jongeren niet, zoals dat bij volwassenen met NEMISIS-2 wél gebeurt. 

Onbeantwoorde vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoeveel jongeren hebben op dit moment een depressie, angststoornis, ADHD, OCD of gedragsstoornis? 
 • Hoe lang duurt een depressie bij jongeren? 
 • Welke jongeren lopen het meeste risico op psychische  aandoeningen? 

Het antwoord vinden op deze vragen draagt in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen van een effectief geestelijk gezondheid- en preventiebeleid.

Werken aan mentaal welbevinden hoort op school

"Het raakt mij dat het voor veel jongeren best een struggle is op school. Ik voel het als een taak van mijzelf en anderen om aan de basis van een kind te werken. En te voorkomen dat problemen met mentale gezondheid niet op steeds jongere
leeftijd ontstaan. Ik geloof erin dat we dat nu nog voor kunnen zijn," aldus Jeroen Lammers (Programmamanager Jeugd) in een openhartig interview, gepubliceerd in NCJ-uitgave 'De Omwenteling'. 

Lees het interview

‘We moeten dieper graven’

Hoe dichten we de gaten in onze kennis over kwetsbare jongeren en de psychische problemen waar ze mee kampen? Programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instuut Marloes Kleinjan beantwoordt vragen over haar oratie 'De onderste steen boven: over de verborgen zorgen van de jeugd.'

Lees het interview

Oratie Marloes Kleinjan

In haar inaugurele rede van 1 oktober 2018 zegt hoogleraar Marloes Kleinjan dat ze zich gaat inzetten om meer te weten te komen over jongeren met psychische problemen. Door deze groep en de werking van bestaande preventieprogramma's (beter) in kaart te brengen, kunnen we preventie zo optimaal mogelijk inrichten, betoogt ze. 

Lees de oratie (pdf)

Onderzoek: Wat maakt depressie-interventies effectief?

Waarom werkt Cognitieve Gedragstherapie?

Depressieve jongeren blijken vaak baat te hebben bij Cognitieve Gedragstherapie. Maar waarom werkt het? Door daar onderzoek naar te doen, kunnen hulpverleners doelgerichter en efficiënter werken. Dit onderzoek is onderdeel van het consortium Angst en Depressie bij Jongeren.

Opzet van het onderzoek

Consortium Angst en Depressie bij Jongeren

“We willen allemaal dat medewerkers in de GGZ, op scholen en bij de gemeenten uiteindelijk straks de beste aanpak van een bepaald probleem kiezen”, zegt projectleider Ireen de Graaf van het Consortium Angst en Depressie bij Jongeren. Het consortium gaat daarom op zoek naar de elementen uit interventies die de beste resultaten opleveren.

Meer over het consortium

Signaleren en hulp inschakelen

Als leerlingen blijven rondlopen met nare gevoelens, kan dat leiden tot psychosociale problemen. Als school speelt u een sleutelrol om dat te voorkomen:

Handleiding Signaleren

Lees wat u kunt doen als een kind een laag zelfbeeld heeft, niet meekomt met de groep of moeite heeft zichzelf te beheersen. Wanneer is dit problematisch en wanneer hoort dit bij de emotionele ontwikkeling? Hoe kunt u vroegtijdig signaleren of kinderen sociaal-emotionele problemen ontwikkelen?

Download gratis

Blog: Mo in de knel

Jeroen Lammers was laatst op bezoek bij een basisschool in een achterstandswijk. “Een krachtwijk zoals dat nu heet.” De zorgcoördinator gaat bijna met pensioen. Met de helft van de leerlingen is wel iets. Van adhd tot een leerachterstand. De zorgcoördinator vertelt het verhaal van Mo. Altijd een vrolijk meisje dat steeds stiller wordt.

Wat is er met Mo?

Vragen? Die beantwoorden we graag!

HBSC: welzijn Nederlandse jongeren

Saskia van Dorsselaer

Stuur een bericht aan contactpersoon Saskia van Dorsselaer of bel +31 (0)30 - 2971(110)

Welbevinden op School

Stuur een bericht aan contactpersoon Maartje van den Essenburg

Helder op School

Simone Onrust

Stuur een bericht aan contactpersoon Simone Onrust of bel +31 (0)30 - 2959(273)