HEE: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid

Psychisch kwetsbare mensen hebben vaak weinig zelfvertrouwen. Ook voelen zij zich vaak buiten de maatschappij staan. Vanuit het Trimbos-instituut helpt HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) hen met herstelprogramma’s zichzélf te helpen. Ook ondersteunt HEE organisaties die zich willen ontwikkelen in herstelondersteunende zorg.

Pijlers Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid

HEE stoelt op de volgende drie pijlers:

  1. Herstel betekent geen genezing, maar kwetsbaarheiden (er)kennen en uitgaande van de talenten zelf de regie voeren over het leven.
  2. Empowerment is het ontdekken en aanboren van eigen kracht.
  3. Ervaringsdeskundigheid is het gebruiken van de ervaringskennis van mensen met psychische problemen.

Herstelprogramma’s op maat

Het HEE-team bestaat uit een groep docenten, die zelf ook te maken hebben met psychische beperkingen. Zij dragen hun ervaringskennis over aan cliënten of aan herstelondersteunende organisaties. HEE maakt deze herstelprogramma's op maat. Onderdelen daaruit kunnen zijn:

  • beleidsadvies
  • cursussen
  • zelfhulpgroepen
  • studiedagen
  • lezingen
  • coaching

HEE haalde WRAP naar Nederland

HEE heeft samen met Phrenos het Amerikaanse zelfhulpinstrument WRAP naar Nederland gehaald. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Dit instrument helpt mensen weer greep te krijgen (en te houden) op het leven. Zij maken bij WRAP zelf een herstelplan. Een ervaringsdeskundige docent ondersteunt hen daarbij.

Meer weten?

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Hoe herstelondersteunend is uw afdeling bijvoorbeeld? Wij helpen u graag verder.