Cijfers Preventieakkoord

Wat zijn de ontwikkelingen van het alcoholgebruik in Nederland rond het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik? We zetten de feiten en cijfers op een rij.

Corona

Het is belangrijk dat bij de interpretatie van de cijfers van 2020 en 2021 rekening moet worden gehouden dat de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen vermoedelijk invloed hebben gehad op het drinkgedrag, bijvoorbeeld als gevolg van het (tijdelijk) sluiten van de horeca, uitgaansgelegenheden en winkels en de avondklok.

Ambitie 1: Geen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Alcoholgebruik zwangeren

Het alcoholgebruik vóór en tijdens de zwangerschap is tussen 2018 en 2021 grotendeels gelijk gebleven.

2018 2021
Heeft gedronken in de vier weken vóór de zwangerschap 44,2% 42,7%
Heeft gedronken tijdens de zwangerschap vanaf het moment dat de vrouw wist dat ze zwanger was 4,2% 2,6%
Heeft gedronken tijdens de zwangerschap toen de vrouw nog niet wist dat ze zwanger was a - 24,4%

a Deze cijfers worden sinds 2021 gemeten.

Meer cijfers over alcoholgebruik tijdens de zwangerschap >

Ambitie 2: Geen alcoholgebruik onder de 18 jaar

Alcoholgebruik scholieren (12-16 jaar)

Het alcoholgebruik onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar blijft hoog in Nederland. Als we kijken naar de veranderingen tussen 2017 en 2021 lijkt het alcoholgebruik onder scholieren in 2021 iets hoger dan in 2017, maar dit verschil is niet significant.

2017 2021
Heeft ooit gedronken 44,8% 47,5%
Heeft in de afgelopen maand gedronken 25,0% 27,8%
Heeft in de afgelopen maand binge gedronkena 17,7% 20,8%
Binge drinken onder scholieren die de afgelopen maand hebben gedronken 70,8% 74,7%

Ambitie 3: Overmatig en zwaar alcoholgebruik moet omlaag

Alcoholgebruik volwassenen

Het aantal volwassenen (18 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het aantal volwassenen dat overmatig drinkt is tussen 2016 en 2023 afgenomen. Het aantal volwassenen dat niet drinkt of niet meer dan 1 glas alcohol per dag (drinkadvies Gezondheidsraad) is in dezelfde periode toegenomen. De coronapandemie en de hiermee gepaard gaande maatregelen hebben mogelijk een rol gespeeld in deze veranderingen, sinds 2020 is het alcoholgebruik stabiel. Het aantal volwassenen dat zwaar drinkt is tussen 2016 en 2023 niet veranderd en schommelt rond de 8 à 9%. Lees meer over alcoholgebruik onder volwassenen.

Het geschatte absolute aantal mensen dat overmatig en/of zwaar alcohol drinkt in 2022 is circa 1,5 miljoen.

Alcoholgebruik hbo & wo studenten

De overgrote meerderheid van de studenten drinkt alcohol en studenten drinken vaker zwaar dan overmatig. De coronapandemie en de hiermee gepaard gaande maatregelen hebben invloed gehad op het alcoholgebruik van studenten. Zo geeft 45% van de studenten die alcohol drinken aan dat zij door de coronacrisis of coronamaatregelen minder alcohol zijn gaan drinken, terwijl 16% juist meer alcohol is gaan drinken.

2016 2021a
Heeft in het afgelopen jaar gedronken - 86,0%
Drinkt overmatig - 10,6%
Drinkt zwaar - 16,2%

a Deze cijfers worden sinds 2021 gemeten.

Meer cijfers over alcoholgebruik onder studenten >