Naleving en handhaving Preventieakkoord Alcohol

‘Naleving en handhaving bij leeftijdsgrens en dronkenschap’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Naleving leeftijdsgrens en verbod op doorschenken bij dronkenschap

De deelnemende partijen hebben de ambitie geformuleerd dat in 2030 de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank volledig (100%) wordt nageleefd. De E-learning ‘Voor Elkaar’ is ontwikkeld om personeel in sportkantines, slijterijen, horeca en studentenverenigingen te helpen bij het naleven van de wetgeving. In 2020 bleek uit het landelijke nalevingsonderzoek dat de naleving niet of nauwelijks is gestegen ten opzichte van 2018 en in sommige branches zelfs gedaald [1]. De huidige stand van zaken op het gebied van naleving vindt u op de pagina Cijfers aanbod en markt. Er zijn geen landelijke cijfers voor de naleving van het verbod op doorschenken aan dronken klanten.

Versterking van de handhaving

Vanuit het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik zijn diverse acties in gang gezet om de handhaving van de Drank- en Horecawet, per 1 juli vervangen door de nieuwe Alcoholwet (zie hieronder), door gemeenten te versterken. De Handreiking Toezicht DHW biedt gemeenten handvatten om het toezicht op en de handhaving van de leeftijdsgrens en het verbod op doorschenken vorm te geven. Het gaat hierbij onder andere over de risicogestuurde inzet van de toezichtcapaciteit, handhaving van doorschenken, de inzet van testkopers en (integrale) aanpakken in uitgaansgebieden en op evenementen. Begin 2021 is een pilot gestart met een groep gemeenten die experimenteren met het intensiveren van het toezicht op basis van de handreiking.

Alcoholwet

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. Op basis van de evaluatie van de Drank- en Horecawet en ter ondersteuning van het preventieakkoord wordt een aantal regels aangescherpt. Zo wordt het doorgeven van alcoholhoudende drank aan minderjarigen strafbaar, wordt de inzet van minderjarige testkopers wettelijk verankerd en komt er meer controle op de leeftijdsgrens bij online verkoop van alcoholhoudende dranken.

Voor de online verkoop van alcoholhoudende dranken is onderzocht welke systemen bruikbaar zijn om de online controle van de leeftijdsgrens aan te scherpen. Het onderzoek [2] laat zien dat het inzetten van consumentenoplossingen die gebruik maken van authenticatie, door een koppeling met bijvoorbeeld een bankrekening of identiteitskaart, het meest realistisch lijken. Staatssecretaris Blokhuis laat in een kamerbrief weten dat hij beziet welke nadere eisen in lagere wetgeving moeten worden vastgelegd voor een betrouwbaar leeftijdsverificatiesysteem. Het besluit laat hij over aan een volgend kabinet.

Communicatie ter bevordering van naleving

Via de NIX18-campagne worden diverse communicatieve acties ingezet om de naleving van de leeftijdsgrens te bevorderen. De actie NIX zonder ID wordt ieder jaar gehouden door VWS in samenwerking met de partners van de NIX18-campagne. Door Covid-19 is de actie in 2020 niet doorgegaan en tot nader order uitgesteld. Meer informatie over de NIX18-campagne vindt u op de pagina Voorlichting en Bewustwording. Ook worden er nieuwe landelijke nalevingsonderzoeken aangekondigd. De meest recente cijfers vindt u op de pagina Cijfers aanbod en markt.

Links

Referenties

  1. Amerongen, G. van, Hessels, M., e.a. (2021) Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop in 2020. Onderzoeksbureau Objectief.
  2. Jong, K. de, Duits, I., Rikken, M., Hulsebosch, B. (2021). Inventarisatie van leeftijdsverificatiesystemen: voor het aankopen van alcohol. InnoValor Advies.