Alcoholmarketing in Preventieakkoord Alcohol

‘Marketing van alcoholhoudende drank’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Regulering van marketing in Nederland

In de introductie van het thema alcoholmarketing in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik wordt gesproken over de huidige stand van zaken rondom de (zelf)regulering van alcoholmarketing in Nederland en de vergelijking met andere Europese landen.

In Nederland zijn in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) op basis van zelfregulering afspraken gemaakt over verantwoorde alcoholmarketing. De RvA is onafhankelijk geëvalueerd op de volgende onderwerpen:

  • inhoudelijke bespreking van de RvA
  • draagvlak voor en uitvoerbaarheid van de RvA
  • governance
  • naleving en handhaving
  • RvA in relatie tot bereik en blootstelling van minderjarigen aan reclame
  • implementatie gewijzigde Richtlijn 2018 voor audiovisuele mediadiensten

Reclamebeperkingen

In en rondom het akkoord zijn diverse acties beschreven gericht op het verminderen van alcoholreclame. Zo wordt voorzien in een afbouw van alcoholreclame langs de velden bij amateursport. Daarnaast zijn per 1 juli 2021 in de nieuwe Alcoholwet prijsacties op alcoholhoudende dranken met meer dan 25% korting niet langer toegestaan voor “gebruik elders dan ter plaatse” (zoals de verkoop van alcohol door supermarkten, slijterijen en webshops). Ook zetten partijen zich ervoor in dat jongeren minder in aanraking komen met alcoholreclame via sociale media en plekken waar ze vaak komen.

Onderzoek naar impact en effect van alcoholmarketing

Om inzicht te krijgen op de impact en het effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

In onderstaande video vertelt professor Thomas Babor over de invloed van alcoholreclame.

Onderzoek naar beschikbaarheid en prijs

Naast alcoholmarketing, wat met name gaat over de zichtbaarheid en blootstelling van alcoholhoudende dranken en merken, zijn de deelnemende partijen het eens geworden over de noodzaak van onderzoeken naar de beschikbaarheid en prijs van alcoholhoudende drank. Meer informatie over de beschikbaarheid van alcoholhoudende drank vindt u op de pagina’s Beschikbaarheid en verantwoorde verstrekking en (effectieve) Maatregelen en interventies. Dit dossier biedt ook meer informatie over het huidige Prijsbeleid in Nederland.

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd op het gebied van beschikbaarheid:

  • Beschikbaarheid van alcohol. Het doel van dit onderzoek is om de mogelijkheden voor het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol in beeld te brengen. Daarbij wordt er aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid en het maatschappelijk draagvlak van verschillende beleidsopties, de economische effecten en mogelijke neveneffecten.7Vermeulen, W., Schwartz, T., Van Straaten, B., Kroon, L., Smits, T., Nagelhout, G., & Kok, L. (2020). Beschikbaarheid van alcohol. Nulmeting en verkenning van beleidsopties. SEO Economisch Onderzoek: Amsterdam.
  • Alcoholverkoop op afstand. Het doel van dit onderzoek is het meten of er een effect is op de verhouding tussen aankopen bij binnenlandse en buitenlandse online aanbieders van alcohol op afstand door de extra regels die in Nederland per 1 juli 2021 gelden voor verkoop op afstand. Het gaat dan om een mogelijke verschuiving van alcoholaankopen op afstand naar het buitenland in het algemeen en door jongeren.8Van der Ende, M. Peeters, R., Steur, J., & Hermanussen, L. (2020). Alcohol verkoop op afstand. Ecorys: Rotterdam. In 2020 heeft de nulmeting plaatsgevonden, de vervolgmeting staat gepland voor 2023.

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd op het gebied van prijs:

Links