Verschillende vormen van alcoholpreventie

Alcoholpreventie omvat alle interventies en maatregelen die gericht zijn om de gezondheid te bevorderen en ziekten of gezondheidsproblemen door alcoholgebruik te voorkomen. Afhankelijk van het risico dat mensen lopen en/of het ziektestadium waarin zij zich bevinden kunnen verschillende vormen van preventie worden ingezet. Het RIVM onderscheidt hierbij universele preventie, selectieve preventie, geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie [1].

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Vier doelgroepen alcoholpreventie
Het RIVM onderscheidt de volgende vier doelgroepen voor alcoholpreventie [1]:

1. Universele alcoholpreventie
Universele alcoholpreventie bevordert en beschermt actief de gezondheid van de algemene bevolking (of delen daarvan). Het doel is om de kans op het ontstaan van gezondheidsschade of risicofactoren te verminderen. Het beperken van de formele beschikbaarheid van alcohol door middel van wetgeving is een belangrijke vorm van universele preventie.

2. Selectieve alcoholpreventie
Selectieve alcoholpreventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd gezondheidsrisico door alcoholgebruik en voorkomt dat personen met één of meerdere risicofactoren gezondheidsschade oplopen. Voorbeelden van  risicogroepen (link naar item risicogroepen)  zijn bijvoorbeeld jongeren wiens hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld, zwangere vrouwen en ouderen die medicijnen gebruiken.

3. Geïndiceerde alcoholpreventie
Geïndiceerde alcoholpreventie richt zich op mensen met beginnende klachten door overmatig of problematisch alcoholgebruik en heeft als doel om verdere gezondheidsschade te voorkomen. Een voorbeeld van geïndiceerde preventie zijn zelfhulpprogramma’s (met professionele begeleiding).

4. Zorggerelateerde alcoholpreventie
Zorggerelateerde alcoholpreventie richt zich op mensen met een alcoholverslaving of andere gezondheidsklachten als gevolg van alcohol en heeft als doel om de ziektelast te beperken en verdere problematiek te voorkomen. Behandeling van verslaving valt onder deze vorm van preventie.

Een integrale aanpak van alcoholpreventie zorgt dat verschillende interventies en maatregelen voor verschillende doelgroepen in samenhang worden ingezet.

Referenties

  1. RIVM (2015, 22 september); Wat is preventie, geraadpleegd op 31 oktober 2018.