Bewustwording & vroegsignalering in Preventieakkoord Alcohol

‘Bewustwording en vroegsignalering’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Landelijke bewustwordingscampagnes

De deelnemende partijen hebben afgesproken de bestaande landelijke campagnes NIX18 en Ikpas/’40 dagen geen druppel’ voort te zetten. Meer informatie over deze campagnes vindt u op de pagina Voorlichting en Bewustwording.

Kennis over schadelijke gevolgen

Eén van de doelstellingen van het akkoord is om de Nederlandse burgers beter bekend te maken met de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s Alcohol en de lichamelijke gezondheidAlcohol en de psychische gezondheidMaatschappelijke gevolgen alcoholgebruik.

Video: risico's van alcoholgebruik

Vroegsignalering

In het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik worden diverse acties ingezet om vroegtijdige herkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid te verbeteren. Zo is onder andere het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgericht. Het SVA zet zich ervoor in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door ervoor te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen. Op de website van het SVA vindt u meer informatie over vroegsignalering in verschillende doelgroepen. Op de site van het Expertisecentrum Alcohol vindt u ook meer informatie over vroegsignalering onder andere in de huisartsenpraktijk, op de Spoedeisende Hulp (SEH), op het werk en voor de doelgroep 50-plussers.

Onderzoek naar bewustwording en vroegsignalering

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd op het gebied van bewustwording:

  • Flitspeiling informatiebehoefte Nederlanders schadelijkheid alcoholgebruik. Het doel van dit onderzoek is zicht krijgen op de informatiebehoefte over de schadelijkheid van alcoholgebruik bij volwassenen in 2023 [1].
  • Kennismonitor Alcohol 2022. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op het bewustzijn over alcoholschade bij volwassenen in 2022. Het onderzoek richt zich o.a. op de kennis over persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik. Daarnaast is er gekeken naar de motivatie en de intentie om te stoppen/ minderen met alcoholgebruik [2].
  • Kennismonitor Alcohol 2020. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op het bewustzijn over alcoholschade bij volwassenen in 2020. Het onderzoek richt zich o.a. op de kennis over persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik. Daarnaast is er gekeken naar de ervaren sociale druk rondom alcoholgebruik [3].
  • Etikettering van alcoholhoudende dranken. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de mogelijkheid van verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken (zwak-alcoholhoudende dranken: <15% en sterke dranken: ≥15%) in Nederland [4].

Links

Referenties

  1. Blokker, L. & Wattimury, F. (2023). Flitspeiling informatiebehoefte Nederlanders schadelijkheid alcoholgebruik. Motivaction: Amsterdam.
  2. Rombouts, M., Tuithof, M., & Voogt, C. (2023). Kennismonitor Alcohol 2022. Trimbos-instituut: Utrecht.
  3. Schouten, F., Tuithof, M., Van Hasselt, N., & Voogt, C. (2021). Kennismonitor Alcohol 2020. Trimbos-instituut: Utrecht.
  4. Smit, K. & Voogt, C. (2021). Etikettering van alcoholhoudende dranken - Onderzoek naar de mogelijkheid van verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.