Alcoholpreventietaken sociale wijkteams

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. [1]. Bij preventie op het gebied van alcoholgebruik kunnen onderstaande preventievormen passend zijn voor sociale wijkteams, afhankelijk van de opdracht die ze van de gemeente(n) hebben gekregen:

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Selectieve alcoholpreventie

Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico.

  • Het uitvragen en vaststellen van het alcoholgebruik in relatie tot bestaande psychische, sociale problemen en of lichamelijke klachten (zoals schulden, slaapproblemen en agressie);
  • Het bewust maken van de effecten van (problematisch) alcoholgebruik en de mogelijke relatie ervan met bestaande psychische, sociale problemen en of lichamelijke klachten;
  • Het motiveren van ondersteuning van cliënten bij het verminderen van hun alcoholgebruik.

Geïndiceerde alcoholpreventie

  • Geïndiceerde preventie richt zich op mensen met beginnende klachten. Het begeleiden van cliënten bij het minderen van hun alcoholgebruik, door medewerkers die hierin getraind zijn (bijvoorbeeld met een achtergrond in de verslavingszorg of GGZ). Als deze expertise niet in het team aanwezig is, wordt hierop samengewerkt met instellingen voor verslavingszorg (bijvoorbeeld door consultatie of doorverwijzing) of andere aanbieders van verslavingszorg.

Zorggerelateerde alcoholpreventie

  • Het bieden van ondersteuning (terugvalpreventie) aan inwoners die terug in de wijk komen, na een behandeling in de verslavingszorg of de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Aandacht voor kinderen van ouders met verslavingsproblematiek

Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. https://www.volksgezondheidenzorg.info/verantwoording/preventie-volksgezondheidenzorginfo/wat-preventie#node-wat-verstaan-we-onder-preventie. Geraadpleegd op 13 november 2020
  2. Bolier, L., Bransen, E. (2020). Problematisch alcoholgebruik, een zorg voor de sociaal werker? TSG Tijdschr Gezondheidswet 98, 148–151.
  3. Nagelhout, G., Abidi, L., Lodder, C. et al. (2020). Bespreekbaar maken van gezonde leefstijl en het sociale netwerk bij multiprobleemgezinnen door sociaal werkers. TSG Tijdschr Gezondheidswet 98, 107–113.