Gezamenlijke aanpak alcoholpreventie sociale wijkteams

Sociale wijkteams en instellingen voor verslavingszorg met hun afdelingen voor verslavingspreventie en –zorg kunnen elkaar versterken.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

De doelen van deze samenwerking zijn gericht op:

  • Het bevorderen en verbeteren van preventie, vroegsignalering en aanpak alcoholmisbruik en -verslaving bij de cliënten die in beeld zijn bij de wijkteams;
  • Het verbeteren van terugvalpreventie alcoholmisbruik en verslaving bij cliënten die in beeld zijn (waren) bij de verslavingszorg.

De sociale wijkteams en de verslavingszorginstellingen kunnen elkaar versterken doordat zij beschikken over verschillende professionele expertises en werkwijzen, en hun werk uitvoeren in verschillende settings en in verschillende stadia van de alcoholproblematiek, zie hieronder tabel 1. Juist het verschil in deze kenmerken maakt dat sociale wijkteams en verslavingszorg elkaar kunnen aanvullen en versterken om zo cliënten eerder en beter te helpen via een samenhangende en integrale aanpak.

Samenwerking op cliëntniveau en populatieniveau

De samenwerking kan zich hierbij richten op de samenwerking op cliëntniveau (optimaliseren keten van preventie tot herstel) als op populatieniveau (signalering en advisering richting beleid). Dat kan onder meer worden gerealiseerd door:

  1. Het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de sociale wijkteams om tijdig (problematisch) middelengebruik te kunnen signaleren en daaraan een vervolg te geven;
  2. Het zorgen voor meer contact tussen sociale wijkteams en verslavingszorg om een vervolg te kunnen geven aan gesignaleerde problematiek rondom alcoholgebruik. Het betreft zowel tijdige behandeling als vroegtijdig interveniëren bij bijvoorbeeld uit de hand lopend experimenteergedrag van jongeren, evenals nazorg van cliënten die een verslavingsbehandeling hebben afgerond;
  3. Preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg een keer vrijblijvend mee te laten gaan naar het keukentafelgesprek. Dit kan zonder dossiervorming. Vraag of het goed is dat ‘iemand die veel weet van alcohol en drugs’ een keer meekomt op keukentafelgesprek (het expliciet benoemen van de instelling voor verslavingszorg kan weerstand oproepen). Er zijn ook positieve ervaringen met een ervaringsdeskundige die als buddy meegaat naar het keukentafelgesprek;
  4. Het inzetten van de bestaande expertise van de instellingen voor verslavingszorg (en ook GGD-en en GGZ) op het gebied van alcoholpreventie. Denk aan het met behulp van monitorgegevens inzichtelijk maken welke signalen en problemen in een specifiek gebied aanpak behoeven en het organiseren van een collectief aanbod dat hierop een antwoord is.

Links

Referenties

  1. Bransen, E., Collard, P., Van der Poel, P. & Boon, B. (2016). Sociale (wijk)teams en verslavingspreventie. Tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol [Strategische verkenning]. Utrecht: Trimbos-instituut.