Alcoholgebruik en sociale wijkteams

Dit dossier is bedoeld voor preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg en GGD-en om hen te ondersteunen bij het sterker positioneren van het thema alcoholpreventie en vroegsignalering binnen de sociale (wijk)teams van gemeenten. Het biedt kennis en ervaringen uit de praktijk om samenwerkingen tussen de verslavingszorg en sociale (wijk)teams op te zetten, te verbeteren en te inspireren. Daarnaast bevat het adviezen en handvatten voor professionals van sociale (wijk)teams voor het vroegsignaleren en bespreekbaar maken van alcoholgebruik.