Hoe werkt alcoholpreventie door sociale wijkteams

Alcoholpreventie staat vaak niet op de agenda van sociale wijkteams, en als het wel zo is dan zijn er vaak verschillen in de visie op hoe die rol ingevuld moet worden. Het is daarbij belangrijk dat de verslavingszorg goed op de hoogte is van de opdracht die wijkteams hebben gekregen, zodat men daar goed op kan aansluiten.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Sociale wijkteams hebben over het algemeen veel vrijheid in hoe zij aandacht voor (alcohol)preventie vormgeven en ook over de invulling van deskundigheidsbevordering. Om het thema alcoholpreventie eenduidiger en sterker te positioneren binnen de sociale wijkteams en gemeenten is er binnen de samenwerking tussen de verslavingszorg en sociale wijkteams aandacht nodig voor [1, 2, 3]:

1. Deskundigheidsbevordering

  • Het verbeteren van de kennis en vaardigheden van sociale wijkteam medewerkers over alcoholpreventie, gericht op vroegsignalering, inzet tijdige behandeling, vroegtijdig interveniëren en nazorg;
  • Eenmalige deskundigheidsbevordering is onvoldoende om sociale wijkteams voldoende toe te rusten om probleembesef te creëren of hen te motiveren om het alcoholgebruik aan te pakken. Wat beter werkt is face-to-face contacten, meegaan naar gesprekken, regelmatige casuïstiek besprekingen, en structureel deelnemen aan wijkteam overleg.

2. Opbouwen netwerk met duurzame contacten

  • Meer contact is nodig tussen beide partijen om vervolg te geven aan gesignaleerde problematiek.

3. Bereikbaarheid

  • Om te overleggen over een cliënt (als daar behoefte aan is) met de instelling voor verslavingszorg;
  • Duidelijkheid wie, wanneer en hoe bereikbaar is voor vragen.

Referenties

  1. Bolier, L., Conijn, B., van Doesum, T. & Bransen, E. (2019). Sociaal werker helpt mee alcoholproblematiek terug te dringen. Vakblad Sociaal Werk, 20(5), 19-22.
  2. Bransen, E., Collard, P., van der Poel, P. & Boon, B. (2016). Sociale (wijk)teams en verslavingspreventie. Tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol (Strategische verkenning). Utrecht: Trimbos-instituut.
  3. Xanten, H. van, de Groen, B., Udo, N. (2020). Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams. Utrecht: Integraal Werken in de Wijk.