Regionale verschillen in alcoholgebruik

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Regionale cijfers
Iedere GGD verzamelt elke vier jaar gegevens over de gezondheid in hun GGD-regio. Voor volwassenen (18+) is dit voor het laatst gebeurd in 2020 [1], voor jongeren (2de en 4de klassers uit het voortgezet onderwijs) in 2021 [2]. Naast deze vierjaarlijkse studies heeft er in 2022 een extra Corona Gezondheidsmonitor plaatsgevonden. Deze gezondheidsmonitoren worden uitgevoerd naast landelijke studies (zie achtergrondinformatie bij de kerncijfers) en geven inzicht in verschillen tussen regio’s. De hieronder gerapporteerde regionale cijfers zijn niet gecorrigeerd voor verschillen in de bevolkingssamenstelling zoals migratieachtergrond. Verschillen in alcoholgebruik tussen de regio’s zouden mogelijk door deze verschillen kunnen worden verklaard.

Volwassenen

 • Drinken volgens de richtlijn (drinkt niet of maximaal 1 glas per dag) is in 2022 het hoogst in Flevoland (50,5%), Rotterdam-Rijnmond (49,3%), en Zuid-Holland Zuid (48,9%). In Hart voor Brabant (38,3%), Hollands-Noorden (38,4%) en Brabant-Zuidoost (38,4%)  wordt het minst vaak volgens de richtlijn van de Gezondheidsraad gedronken ​[4]​.
 • Overmatig drinken komt het meest voor in de regio’s Twente (8,5%), Amsterdam (8,5%) en Hollands Noorden (8,0%). In Flevoland (5,2%) en in de regio Zuid-Holland Zuid (5,6%)zijn de minste overmatige drinkers ​[4]​.
 • Zwaar drinken komt het meest voor in de regio’s Twente (13,1%) en Brabant Zuidoost (12,1%). In Flevoland (5,9%), Zuid-Holland Zuid (6,4%) en Zeeland (6,5%) Flevoland (5,9%), Zuid Holland Zuid (7,4%) en Zeeland (8,2%) zijn de minste zware drinkers ​[4]​.

Jongeren

 • Ooit een heel glas of meer alcohol drinken onder 2de en 4de  klassers is het hoogst in Twente (61,6%), Zuid-Limburg (60,6%) en Zeeland (60,4%). In Amsterdam (41,3%) en Haaglanden (41,2%) hebben leerlingen in de 2de en 4de klas het minst vaak ooit alcohol gedronken ​[5]​.
 • Alcohol drinken in de afgelopen maand is het hoogst in Twente (38,3%), Drenthe (36,7%) en Friesland (36,1%). In GGD regio’s Haaglanden (19,2%), Amsterdam (19,8%) en Flevoland (22,9%) kwam dit het minst vaak voor.
 • Binge drinken in de afgelopen maand is het hoogst in Twente (27,9%) en Drenthe (26,0%). In de regio’s Haaglanden (11,2 %) en Amsterdam (13,2%) kwam binge drinken onder 2de en 4de klassers het minst vaak voor.

Referenties

 1. Monitorgezondheid.nl. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020: Vragenlijstonderzoek door GGD’en, in samenwerking met RIVM en CBS [Internet]. 2020. Available from: http://web.archive.org/web/20210723220014/https://www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen
 2. Monitorgezondheid.nl. Corona gezondheidsmonitor Jeugd 2021: Vragenlijstonderzoek door GGD’en, in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM [Internet]. 2024. Available from: Gezondheidsmonitor Jeugd | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl)
 3. Monitorgezondheid.nl. Corona Gezondheidsmonitor: Vragenlijstonderzoek door GGD’en, in samenwerking met RIVM en CBS [Internet]. 2023. Available from: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl)
 4. RIVM.nl Corona gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022: resultaten [Internet]. Available from: StatLine - Corona Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022 (rivm.nl)
 5. RIVM.nl Corona gezondheidsmonitor Jeugd 2021: resultaten [Internet]. Available from: StatLine - Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021; regio (rivm.nl)