Internationale cijfers

De cijfers met betrekking tot alcoholgebruik wereldwijd en in verschillende Europese landen komen uit verschillende bronnen. Hieronder presenteren we de cijfers van Nederland vergeleken met andere landen van volwassenen (18+) en jongeren (15 en 16 jaar).

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Volwassenen

Wereldwijde vergelijking

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) houdt een overzicht bij van de consumptie per hoofd in de algemene bevolking van 15 jaar en ouder wereldwijd ​[1]. De alcoholconsumptie in de Europese regio is het hoogste in de wereld.

Volgens de rekenmethode van de WHO was de Nederlandse alcoholconsumptie met 8,2 liter per hoofd van de bevolking van 15 jaar en ouder (exclusief alcohol die niet via de reguliere verkoopkanalen is gekocht) relatief laag vergeleken met andere Europese landen.

Europese vergelijking

De Europese Commissie voert daarnaast elke vijf jaar de European Health Interview Survey uit om het alcoholgebruik door volwassenen te onderzoeken (voor meer informatie, zie de website van Eurostat). In Nederland zijn de vragen van dit onderzoek meegenomen in de Gezondheidsenquête 2019 van het CBS i.s.m. RIVM en het Trimbos-instituut.

Gegevens van 27 EU landen laten zien dat ruim driekwart (75%) van de volwassen bevolking (18+) in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken. Dagelijks drinken wordt gedaan door 8,7% van de Europese volwassenen en wekelijks 6 of meer glazen bij één gelegenheid drinken door 3,7%. Nederland lijkt wat betreft alcohol drinken bovengemiddeld te scoren. Zo heeft 79% van de Nederlandse volwassen in het afgelopen jaar alcohol gedronken en 6,0% dronk minstens wekelijks zes glazen of meer bij één gelegenheid. Dagelijks drinken komt in Nederland net zo vaak voor (8,7%).

Jongeren

Met het ESPAD-onderzoek kan het alcoholgebruik van Nederlandse scholieren vergeleken worden met dat van scholieren in andere Europese landen. ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) is een internationale studie naar middelengebruik bij 15- en 16-jarige scholieren in het regulier onderwijs (voor meer informatie, zie de website van ESPAD). Het onderzoek vindt iedere vier jaar plaats in circa 35 landen. ESPAD vindt plaats sinds 1995 en Nederland doet daar sinds 1999 aan mee. De meest recente cijfers uit 2019 worden hier beschreven.

Als gekeken wordt naar hoeveel 15-16-jarige jongeren ooit alcohol gedronken hebben, is te zien dat Nederlandse jongeren hier relatief laag op scoren. Gemiddeld heeft 79% van de 15-16-jarige jongeren uit 35 Europese landen dit wel eens gedaan en in Nederland is dit 72%.

Bij drinken in de afgelopen maand en ook bij dronkenschap zitten Nederlandse jongeren in de middenmoot van Europa. Gemiddeld heeft 47% van de 15-16-jarige Europese jongeren gedronken in de afgelopen maand en is 13% in dezelfde periode dronken geweest. In Nederland kwam dit iets vaker voor, namelijk bij 51% en 15% van de jongeren.

Wat betreft binge drinken (5 glazen of meer per gelegenheid) lijken Nederlandse jongeren relatief hoog te scoren. Gemiddeld heeft een derde (34%) van de Europese jongeren gebinged in de afgelopen maand, in Nederland is dat 42%.


Referenties

1. WHO Global Health Observatory (GHO) Data Repository: Global Information System on Alcohol and Health (GISAH). GHO | By category | Global Information System on Alcohol and Health (who.int)

2. European Health Interview Survey (EHIS wave 3) Methodological manual. European Health Interview Survey (EHIS wave 3) — Methodological manual (re-edition 2020) - Products Manuals and Guidelines - Eurostat (europa.eu)

3. ESPAD-onderzoek, het European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2019.